StatCounter

vineri, 25 noiembrie 2011

Ioan C. Popa, Mecanisme de putere ale regimului totalitar comunist în perioada bolşevismului. Impactul în Basarabia şi Transnistria

Cartea, apărută de puţin timp sub egida Fundaţiei Europene Titulescu. Centrul de Studii Strategice, reprezintă o sinteză asupra primei jumătăţi a perioadei bolşevismului, ce se întinde de la Revoluţia din Octombrie 1917 până la momentul tranziţiei din 1953-1954, marcat de moartea lui Stalin şi începutul consolidării puterii lui Hruşciov.
Valorificând un bogat material bibliografic, provenind din diverse surse, multe din documente de arhivă declasificate în ultimii ani, mai ales din Federaţia Rusă şi Republica Moldova, în volum sunt prezentate detaliat aspecte esenţiale, adesea inedite, cu privire la activitatea serviciilor secrete în regimul totalitar comunist bolşevic, raporturile acestora cu puterea politică, în fapt cu persoana Conducătorului, reliefând cu o cazuistică bogată impactul lor direct în viaţa economică şi socială.
Ioan C. Popa, este doctorand la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a  Universităţii din Bucureşti şi a semnat şi volumul Românii, Basarabia şi Transnistria, apărut sub egida Fundaţiei Europene Titulescu, în 2009, şi tradus în limba rusă, la Chişinău, în 2010.
 Informaţii preluate de pe site-ul Fundaţiei Europene Titulescu, unde cei interesaţi pot găsi mai multe detalii despre carte.

Niciun comentariu: