StatCounter

miercuri, 4 ianuarie 2012

Represiune şi control social în România comunistă. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. Volumele V-VI, 2010-2011


Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc a reluat publicarea Anuarului institutului, printr-un număr dublu (nr. V-VI, 2010-2011) având tema Represiune şi control social în România comunistă. Volumul, publicat de editura Polirom şi coordonat de Adrian Cioflâncă şi Luciana M. Jinga, are 480 de pagini şi conţine 21 de studii şi 6 recenzii abordând tematica terorii comuniste.
Anuarul IICCMER reuneşte analize privind instituţiile şi actorii care au pus în practică represiunea comunistă, metodele de mobilizare, cooptare şi control social şi comunizarea culturii prin reorganizarea comunităţii ştiinţifice. Studiile de caz oferă date despre rezistenţa anticomunistă, victimele represiunii sau situaţia cultelor sub regimul comunist, nuanţând înţelegerea consecinţelor nefaste pe care comunismul le-a avut asupra societăţii.
Pentru cei interesaţi, redau mai jos cuprinsul volumului.

Editorial
Vladimir Tismăneanu, Comunismul – de la Marx şi Lenin la viaţa de apoi

Introducere în subiect
Paul Hollander, Caracteristicile represiunii în statele comuniste

Represiunea comunistă: instituţii şi actori
Dumitru Lăcătuşu, Direcţia de Anchete penale a Securităţii în timpul lui Mişu Dulgheru (1948-1952)
Liviu Pleşa, Direcţia Regională de Securitate Cluj (1948-1968). Organizarea, personalul şi direcţiile de acţiune
Silviu B. Moldovan, Aniversările organizate de Securitate în 1968 şi semnificaţia lor
Mircea Stănescu, Destine în nomenclatura comunistă: Gavrilă şi Eva Birtaş
Petre Opriş, Acţiunile lui Gheorghe Apostol, Dumitru Mazilu şi Mihail Gorbaciov faţă de politica promovată de Nicolae Ceauşescu (1989)
Andi Mihalache, Memoria epocii Gheorghiu Dej: literatura autobiografică şi posterităţile compensatorii ale comunismului românesc

Mobilizare, cooptare, control social
Luciana Jinga, Gen şi mobilizare politică în România comunistă
Valeriu Antonovici, Munca patriotică: control social şi mobilizare în proiectul socialist
Cristina Preutu, Mişcarea stahanovistă în România: între propagandă şi control social
Diego Ciobotaru, Comunizarea sportului. Cazul Complexului „Gata pentru Muncă şi Apărare”
Dumitru-Alexandru Aioanei, Organizaţii comuniste de tineret din Iaşi după al doilea război mondial

Comunizarea culturii
Cristian Vasile, Editurile şi politica de difuzare a cărţii în România anilor 1950: control politic şi reorganizări instituţionale
Bogdan C. Iacob, Reafirmarea partinităţii. Ofensiva socialistă a PMR în comunitatea ştiinţifică (1958-1962)
Georgiana Leşu, Instituţionalizarea „prieteniei” dintre România şi Uniunea Sovietică. Aspecte din activitatea ARLUS

Rezistenţă şi victime
Cristina Roman, De la social-democraţie la comunism. Destinul lui Constantin Titel Petrescu
Smaranda Vultur, Viaţă cotidiană şi supraveghere în anii ’70-’80. Dosarele de urmărire individuală ca resursă memorială
Mihail Neamţu, Etno-teologia părintelui Dumitru Stăniloae (1903-1993). Genealogie istorică şi reflecţii critice
Csongor Jánosi, Procese penale ale „martorilor lui Iehova” din România. Grupările Ungári, Fülöp şi Kovács de pe teritoriul Regiunii Autonome Maghiare
Delia Cornea, „Mişcarea de rezistenţă română din străinătate”. Consideraţii istoriografice pe marginea unui document

Recenzii
Lavinia Betea, Poveşti din Cartierul Primăverii (Ştefan Bosomitu)
Avram Bunaciu, Biografie. Reflecţii. Corespondenţă (Andrei Muraru)
Larry L. Watts, Fereşte‑mă, Doamne, de prieteni. Războiul clandestinal Blocului Sovietic cu România (Dumitru Lăcătuşu)
Sergiu Musteaţă, Igor Caşu (coord.), Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa
Vasile Paraschiv, Strigăt pentru adevăr şi libertate. Scrisori adresate poporului român pentru trezirea şi redeşteptarea neamului (Mircea Stănescu)
Eugen Denize, Propaganda comunistă în România (1948‑1953) (Dan Drăghia)

Niciun comentariu: