StatCounter

sâmbătă, 28 aprilie 2012

Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (editori), Sfârşitul regimurilor comuniste. Cauze, desfăşurare şi consecinţe, Argonaut, Cluj-Napoca

După două decenii de la căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est, deschiderea arhivelor şi libertatea de utilizare a unor surse alternative de documentare oferă specialiştilor în domeniul istoriei recente posibilitatea de a reconstitui evenimente petrecute în perioada totalitară şi de a elabora analize complexe. Cauzele, desfăşurarea şi consecinţele prăbuşirii regimurilor comuniste, atât în România cât şi în plan internaţional, sunt câteva din temele importante ale istoriei recente, destul de puţin cunoscute, şi care pot oferi chei de înţelegere a realităţilor prezente. Astfel, cele studii 27 de studii din acest volum reprezintă o contribuţie la cunoaşterea realităţilor istoriei recente din România şi din alte state care au cunoscut regimuri comuniste.
Volumul conţine lucrări prezentate la ediţia a IV-a a Simpozionului internaţional care a avut loc la Făgăraş-Sâmbăta de Sus în perioada 25-27 Iunie 2009 şi a apărut cu sprijinul Fundaţiilor Konrad Adenauer şi Aspera.
Volumul poate fi achiziţionat de la Editura Argonaut din Cluj: (Valentin Orga, tel.: 0740/139984; e-mail: valiorga@yahoo.com; editura_argonaut@yahoo.com).
Pentru cei interesaţi redau mai jos cuprinsul volumului:
CUPRINS

Cuvânt înainte……………………………………………………

SFÂRŞITUL REGIMULUI COMUNIST ÎN ROMÂNIA. CAUZE, DESFĂŞURARE ŞI CONSECINŢE

Doina Jela
De ce s-a prăbuşit regimul comunist şi cum s-ar fi putut oare să nu se întâmple acest lucru?……….......................
Mircea Stănescu
Relaţiile româno-sovietice de la Masa rotundă poloneză până la căderea comunismului în Europa de Est……….......................
Floarea Dobre, Luminiţa Banu
Reflectarea în documentele Securităţii a impactului programului de sistematizare a mediului rural (1989)…....................
Ilie Gherheş, Mihaela-Cristina Tusluc
Petrova Maramureşului, 16 ianuarie 1989. Un moment de rezistenţă împotriva sistematizării ceauşiste ….......................…
Florian BANU
Noiembrie 1989 - plecarea din România a Nadiei Comăneci - ultima lovitură de imagine dată regimului Ceauşescu …………………………………
Elena Gherman, Liviu Ţăranu
Câteva consideraţii pe marginea evoluţiei economiei româneşti în ultimul deceniu comunist................................
Raluca Nicoleta Spiridon
Viaţa cotidiană şi starea de spirit a populaţiei premergătoare imploziei sistemului comunist din România în decembrie 1989 - Aspecte din dosarele Securităţii ………………………………
Mihaela Toader
Exilul românesc şi Revoluţia din decembrie ’89………………………………
Cristina Roman
Prăbuşirea regimului comunist şi începuturile democratizării societăţii româneşti (1989-1992)……….....…
Cosmin Budeancă
„Între două patrii”. Percepţia românilor asupra etnicilor germani emigraţi din România............................

ISTORIA COMUNISMULUI ÎN POSTCOMUNISM

Alexandra Bogdanovici
Deportarea sârbilor în Bărăgan……………………………………………………
Vladimir Lj. Cvetković
Tratativele privind rezolvarea incidentelor de graniţă din Timişoara în 1953 şi impresiile delegaţiei iugoslave cu privire la realitatea românească …………………………………………………
Liliana Corobca
Desfiinţarea cenzurii comuniste româneşti (D.G.P.T.) în anul 1977....
Marius Silveşan
Relaţia dintre Biserică şi Stat în România comunistă. Studiu de caz: Alegeri la comunităţile baptiste în 1975….............
Denisa Florentina Bodeanu
Informatorii din Cultul Baptist între 1979-1989……………………………
Jánosi Csongor
Cariera unui ofiţer de Securitate. Ungváry József în documentele de arhivă şi în memoria colectivă………….........
Antonovici Valeriu
Munca patriotică în Republica Socialistă România - Dacă-i ordin, cu plăcere!...........................
Gabriel Catalan
Reflectarea evenimentelor din decembrie 1989 din România în manualele şcolare de istorie……………
Dragoş Carciga
Comunismul şi Muzeologia. O cercetare critică …………………………………

COMUNISM ŞI POSTCOMUNISM PE PLAN INTERNAŢIONAL

Larisa Turea
Consideraţii privind meandrele memoriei culturale şi colective (cu referire la schimbările de mentalitate induse de înfometarea populaţiei din R.S.S. Moldovenească în 1946-1947)......................
Ion Xenofontov
Mişcarea naţională din R.S.S. Moldovenească în istoriografie: premise, evoluţie, consecinţe……….
Lidia Prisac
Problema naţională în R.S.S. Moldovenească în contextul restructurării gorbacioviste..............
Eduard Boboc
Colapsul sistemului totalitar sovietic şi dezintegrarea U.R.S.S........
Mihai Croitor, Sanda Borşa
Deng Xiaoping şi limitele reformismului chinez.........
Boštjan Kolarič
Căderea regimurilor comuniste în Iugoslavia şi consecinţele asupra Sloveniei.............
Maria Dermendzhieva
Darzhavna Sigurnost (Securitatea bulgară din perioada comunistă) şi noile servicii de securitate naţională…….........

Niciun comentariu: