StatCounter

miercuri, 25 aprilie 2012

Ion Varta, Tatiana Varta, Igor Şarov, Asasinările în masă din RASSM în perioada Marii Terori. 1937-1938, vol. I. Documente desecretizate din arhivele MAI şi SIS ale Republicii Moldova

Semnalez, cu întârziere, un volum apărut în anul 2010 la editurile Arc şi Cartdidact, care conţine o serie de documente importante pentru istoria sovietică a românilor din stânga Prutului (şi mai cu seamă a Nistrului) în anii dinaintea celui de al Doilea Război Mondial, mai exact perioada 1937-1938. Documentele vizează asasinările în masă dintr-o zonă mai puţin cunoscută în istoriografia română: Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (RASSM) - pseudo-formaţiune statală inventată în anul 1924, pe malul stâng al Nistrului, ca element al planurilor expansioniste ale Kremlinului.
Termenul Marea Teroare, introdus în istoriografie de Robert Conquest, se referă la perioada represiunilor în masă din intervalul 1937-1938 împotriva celor percepuţi de regimul bolşevic ca fiind duşmani reali sau potenţiali ai puterii sovietice.
    Mai multe date despre volum se pot găsi pe site-ul Istorie şi Civilizaţie, de unde am preluat şi eu informaţiile.

Niciun comentariu: