StatCounter

luni, 12 noiembrie 2012

Conferinţa naţională „Politică şi societate în «Epoca Ceauşescu»”


În perioada 13-14 noiembrie 2012 IICCMER organizează Conferinţa naţională „Politică şi societate în «Epoca Ceauşescu»”
Venirea la putere în martie 1965 a lui Nicolae Ceauşescu a determinat schimbări importante în cadrul regimului comunist din România. Au avut loc modificări în structurile de partid şi de stat, sprijinitorii noului lider fiind promovaţi în detrimentul fidelilor lui Gheorghiu-Dej, care au fost marginalizaţi sau epuraţi. Controlul societăţii a cunoscut o altă dimensiune, în care reprimarea directă a fost înlocuită de inducerea fricii prin intermediul Securităţii şi Miliţiei.
     Conferinţa are ca scop readucerea în atenţia publică efectele produse asupra societăţii româneşti de schimbările politice şi sociale ale regimului comunist în timpul lui Nicolae Ceauşescu, şi ale căror efecte se resimt şi astăzi.
     Pentru cei interesaţi, redau mai jos programul conferinţei.
Luni, 12 Noiembrie 2012

- Sosirea participanţilor
Cazarea participanţilor
19.00 Cina -

Marţi, 13 Noiembrie 2012

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc - str. Alecu Russo, nr. 13-19, et. 5, ap. 11

9.30 - Deschiderea oficială a conferinţei „Politică şi societate în «Epoca Ceauşescu»”
- Cuvânt de salut din partea d-lui Andrei Muraru (preşedinte executiv al IICCMER)

Secţiunea I - Schimbări politice şi sociale în România după martie 1965
9.45 - 11.00 Comunicări
Moderatori: cercet. dr. Florian Banu, cercet, dr. Cosmin Budeancă
·        Dr. Ioan Vasile Ţene - Agresiunea ideologiei comuniste asupra spiritului universitar clujean (1959-1989)
·                Drd. Mihai Marian Olteanu - Legislaţie şi sistematizare urbană în România socialistă (1965-1989)
·        Drd. Pompiliu-Nicolae Constantin - Redefinirea raportului majoritar-minoritar după 1965: statutul minorităţilor naţionale în „epoca Ceauşescu”

11.00 - 11.15 Pauză de cafea

11.15 - 13.00 Comunicări
·                Dr. Novák Csaba Zoltán - Politica faţă de minorităţile naţionale în prima etapă a epocii Ceauşescu
·        Dr. Florin S. Soare - Familia, căsătoria şi divorţul între ideologia comunistă şi pronatalism (1966-1989)
·        Dr. Andrei Florin Sora - Elite politice în România comunistă: prim-secretarii Comitetelor judeţene ale PCR, 1968-1989
·        Dr. Florian Banu - Impasul total - sistemul comunist din România anilor 80 reflectat în documentele Securităţii

13.30 -  Pauză de prânz

Secţiunea a II-a Cultura şi intelectualii în „Epoca Ceauşescu”
15.00 - 17.00 Comunicări
Moderatori: cercet. dr. Liliana Corobca, cercet. Clara Mareş
·       Cercet. Clara Mareş - Despre dilemele anilor 80: între tipar şi sertar. Studiu de caz Ion D. Sîrbu
·       Lect. univ. dr. Ilarion Ţiu - Portretul socio-profesional al jurnalistului în viziunea lui Nicolae Ceauşescu
·       Drd. Mihaela Alecu - Ion Caraion - consilier al Securităţii pe probleme de cultură
·       Drd. Ecaterina Pavel - Scriitorul „securizat”: măsuri ale Securităţii pentru dizolvarea grupului oniric
·       Drd. Adriana Bărbat - Intelectualii în tonuri de gri

17.00-17.15 Pauză de cafea

17.15 - 19. 15 Comunicări
·        Drd. Cosmina Cristescu, Drd. Cristina Pipoş - Comandamentele tematice de propagandă ale poeziei şcolare din epoca Ceauşescu
·        Drd. Ramona Hărşan - „Orfanii comunismului” în proza lui Mircea Nedelciu
·        Drd. Cristina Pipoş, Drd. Cosmina Cristescu - Condiţia femeii în societatea comunistă reflectată în poezia Marianei Marin
·        Dr. Liliana Corobca - Mecanismele cenzurii în „Epoca Ceauşescu”

19.30 - Cina

Miercuri, 14 Noiembrie 2012

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc - str. Alecu Russo, nr. 13-19, et. 5, ap. 11

Secţiunea a III-a Propagandă, ideologie şi imaginar social în „Epoca Ceauşescu”

9.00 - 11.00 Comunicări
Moderatori: asist. drd. arh. Vlad Mitric-Ciupe, cercet. Constantin Petre
·          Dr. Emilian Colceru-Mihul - De la „marxism-leninism” la „socialism ştiinţific”. Continuitate şi ruptură în discursul ideologic în România după 1965
·          Dr. Sorin Gabriel Ioniţă - Elemente de propagandă şi manipulare utilizate de regimul Ceauşescu în relaţiile cu exilul românesc (1975-1989)
·          Drd. Ana Maria Sima - Semnificaţia zilei de 23 august 1944 în perspectivă comparată: perioada dejistă versus perioada ceauşistă
·                    Dumitru-Alin Savu - Umor şi politică în România comunistă: viaţa între râs şi frică
·          Drd. Dana-Ioana Manolache - 1968. Sfârşitul primăverii de la Praga în imaginarul social românesc
·          Dr. Anita Diana Sterea - Gimnastica românească înainte şi după Nadia Comăneci

11.00 - 11.15 Pauză de cafea

Secţiunea a IV-a Represiunea şi colaborările cu regimul

11.15 - 13.00 Comunicări
·         Asist. drd. arh. Vlad Mitric-Ciupe - Arhitecţi români în recluziune, prezentare generală şi scurt studiu de caz
·         Drd. Tudor Romeo Petcu - Represiunea ceauşistă ca spirit al moralei stăpânilor
·         Dr. Manuela Marin - Cultul personalităţii între propagandă şi rezistenţă în România regimului Ceauşescu
·         Drd. Alina Popescu - Lucian Pintilie: traiectoria atipică a unui cineast în lupta cu cenzura

13.00 - 13.30 - Concluziile Simpozionului

13.30 -  Masă de prânz

Plecarea participanţilor
Informaţii preluate de pe site-ul IICCMER.

Niciun comentariu: