StatCounter

vineri, 15 februarie 2013

Apariție editorială: Caietele CNSAS, an III, nr. 2 (6)/2010A apărut un nou număr din Caietele CNSAS (an III, nr. 2 (6)/2010).
Pentru cei interesați, redau mai jos cuprinsul acestuia.

I.                   Aparatul represiv comunist: instituţii, cadre, obiective
Georg Herbstritt, Răpire de persoane în Berlin – acţiunile comune desfăşurate de Securitate şi Stasi împotriva emigraţiei româneşti în anii 50……………………………..7
Matej Medvecký, Intelligence and State Security Forces in Slovakia 1945 – 1948: the Predecessor of later State Security (Štátna bezpečnosť)…………………..37
Nicolae Ioniţă, Politica de cadre în Securitate (1956-1968). Recrutarea şi pregătirea cadrelor………51
Iuliu Crăcană, Drept şi justiţie în România comunistă…117
Luminiţa Banu, Acţiunea „Lumina” – Centrul de Informaţii Externe între lobby şi cultul personalităţii……........…131
II.                Sub lupa Securităţii
Raluca Nicoleta Spiridon, Mihaela Toader, Ştefan Baciu – un destin al exilului românesc (1918-1993)………161
Alexandru S. Bologa, Fişe biografice ale unor biologi români persecutaţi pentru convingeri anticomuniste………..175

III.             Literatura istorică şi documentele Securităţii
Vadim Guzun, Refugiul etnicilor evrei din Uniunea Sovietică în România în perioada 1919-1936………………………..199
Adrian-Nicolae Petcu, Atelierele meşteşugăreşti din mănăstirile ortodoxe în perioada 1949-1960……………………..229
Eliza Gheorghe, Pe frontul de vest al propagandei externe………………………..255

IV.             Recenzii. Note de lectură
Alin Spânu - Istoria serviciilor de informaţii / contrainformaţii româneşti în perioada 1919-1945, prefaţă de Gh. Buzatu, indice general de Alexandrina Ioniţă, Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”, 2010, 791 p. (Florian Banu)……… ……………………………………265
Radu Bercea, Nicolae Ianăşi, Deportaţii – via Dolorosa – Bărăgan: 18 iunie 1951, Drobeta – Turnu Severin, Editura Profin, 2010, 88 p. (Silviu B. Moldovan)……………………………273
  V. Lista abrevierilor………………………………………277
VI. Lista autorilor…………………………………………281

SUMMARY

I. THE COMMUNIST REPRESSIVE SYSTEM: INSTITUTIONS, OFFICERS AND OBJECTIVES

Georg Herbstritt, Kidnapping of People in Berlin Joint Actions Carried out by the Securitate and the Stasi against the Romanian Emigration in the 1950s……………….7
Matej Medvecký, Intelligence and State Security Forces in Slovakia 1945 – 1948: the Predecessor of later State Security (Štátna bezpečnosť)…………………..37
Nicolae Ioniţă, Securitate’s Staff Policy (1956-1968). Recruitment and Training of Officers………51
Iuliu Crăcană, Law and Justice in Communist Romania (I)….....117
Luminiţa Banu, Operation “Lumina” – The External Information Department between Lobby and the Cult of Personality……………......………131

II. UNDER SECURITATE’S STRICT SURVEILANCE
Raluca Nicoleta Spiridon, Mihaela Toader,  Ştefan Baciu - A Destiny of the Romanian Exile (1918-1993)………161
Alexandru S. Bologa, The Biographical Review of Romanian Biologists who were persecuted under Communist Rule on Account of their Convictions………………175

III. THE HISTORIOGRAPHY AND THE SECURITATE DOCUMENTS
Vadim Guzun, The Jews Refuge from Soviet Union to Romania: Documents in the Romanian Archives (1919-1936)………199
Adrian-Nicolae Petcu, Craft Workrooms in Romanian Monasteries (1949-1960)………229
Eliza Gheorghe, On the Western Front of External Propaganda…..255
V.                REVIEWS. READING
NOTES………………………………….…………………..265
ABBREVIATIONS LIST ...............................277
AUTHORS’ LIST..........................................281
Lansarea volumului va avea loc marţi 19 februarie 2013, ora 14,00 în sala de expoziţii „Constantin Brâncuşi” din Palatul Parlamentului României (intrarea din str. Izvor nr.2-4, Sector 5, Bucureşti).

Niciun comentariu: