StatCounter

vineri, 15 februarie 2013

Apariție editorială: Dan Lungu, Construcţia identităţii într-o societate totalitară. O cercetare sociologică asupra scriitorilor


Miza principală a cărţii este descrierea modului în care indivizii îşi construiesc identitatea în contextul regimului totalitar românesc. A pune întrebarea cum îşi construieşte actorul social identitatea într-un regim totalitar înseamnă a ne interoga asupra raportului individ-societate în epoca respectivă sau asupra relaţiilor dintre individ şi puterea politică, asupra modului cum se defineşte statusul social sau asupra relaţiilor dintre poziţii şi dispoziţii.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul cărții și câteva informații despre autor.

    Preliminarii 1. Cadrul conceptual şi teoretic 1.1. Habitus şi repertoare de scheme de acţiune 1.2. Teoria identităţii 1.3. Propagandă şi manipulare 2. Cadrul metodologic 3. Generalizare, validitate, fidelitate Partea I : Strategii identitare ale puterii I.1. Redefinirea mărcilor identităţii sociale şi restructurarea stocului de resurse identitare I.1.1. Naţionalizarea I.1.2. Industrializarea I.1.3. Cooperativizarea I.1.4. Omogenizarea societăţii I.2. Instituirea câmpurilor cu dublă instanţă I.3. Restructurarea, sovietizarea/ideologizarea învăţământului. Dirijarea stocului de cunoaştere savantă I.4. Schimbarea cadrelor experienţei cotidiene şi dirijarea stocului de cunoaştere comună. Redefinirea normalităţii I.5. Monopolizarea stocului de timp I.6. Controlul raportului cu viitorul I.7. Controlul şi dirijarea stocului de aspiraţii I.8. Ideologizarea limbii Partea a II-a : Strategii identitare ale actorilor sociali II.1. Strategii din proximitatea polului ontologic al identităţii II.1.1. Rezistenţa politică II.1.2. Rezistenţa în câmp profesional şi/sau literar II.1.3. Exilul interior II.1.3.1. Exil interior şi univers artistic II.1.3.2. Exil interior, exil intern, invizibilitate socială II.1.3.3. Exilul interior provocat politic II.1.4. Exilul „pe jumătate” II.1.4.1 „Minimul compromis” II.1.5. Manipularea şi/sau negocierea cenzurii II.1.5.1. Strategii având ca obiect textul II.1.5.2. Strategii având ca obiect redactorul/cenzorul II.2. Strategii intermediare II.2.1. Alternarea repertoarelor II.2.2. Manipularea egocentrică a repertoarelor II.3. Strategii în proximitatea polului pragmatic al identităţii II.3.1. Supralicitarea identităţii sociale II.3.1.1. Conformistul şi autenticul II.3.1.2. Negocierea resurselor identitare în anii ’50 (o zi din viaţa lui Camil Petrescu) II.3.1.3. Generaţii şi resurse II.3.2. Autocenzura În loc de concluzii, interpretări retrospective 1. Proiectul identitar al puterii ca rezervor de resurse identitare 2. Propaganda, manipularea şi reconfigurarea stocului de resurse identitare 3. Strategii ale partidului-stat în câmp literar 4. Strategii ale actorilor sociali (cazul scriitorilor)

Despre autori. Dan Lungu (n. 1969, Botoşani) este conferenţiar la Catedra de Sociologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Studii postdoctorale la Sorbona. Burse de cercetare în Franţa, Italia, Marea Britanie şi Belgia. Profesor invitat la Universitatea Lille 1, centrul de studii CLERSE, şi Université Cergy Pontoise. Volume publicate: "Povestirile vieţii. Teorie şi documente", Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (ediţia întâi, 2003; editia a doua, 2009); "Construcţia identităţii într-o societate totalitară. O cercetare sociologică asupra scriitorilor", Editura Junimea, Iaşi, 2003; "Incursiuni în sociologia artelor", Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004; "Evoluţia metodelor de cercetare în sociologia artelor", Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2006; "Tătăraşi – memoria unui cartier" (coautor, alături de Genţiana Baciu şi Matei Bejenaru), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007; "Tovarăşe de drum. Experienţa feminină în comunism" (coord., alături de Radu Pavel Gheo), Editura Polirom, Iaşi, 2008; "Str. Revoluţiei nr. 89" (coord., alături de Lucian Dan Teodorovici), Editura Polirom, Iaşi, 2009.

Niciun comentariu: