StatCounter

marți, 26 martie 2013

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice A.S.I.D. – „Viața cotidiană în istorie”În perioada 25-27 aprilie 2013 va avea loc Sesiunea Națională de Comunicări Științifice A.S.I.D. - „Viața cotidiană în istorie”, organizată de Asociația Studenților la Istorie „DACIA” (ASID), având ca temă „Viața cotidiană în istorie”.
A VIII-a ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice A.S.I.D. își propune să creeze un spațiu propice dezvoltării profesionale și să ofere posibilitatea schimbului de idei, informații și perspective pentru participanți.  Prin tema aleasă, „Viața cotidiană în istorie”, urmărim o extindere a cercetărilor asupra cât mai multor aspecte din viața cotidiana de-a lungul secolelor iar în acest sens sesiunea va fi împărțită în trei workshopuri:

    1. Politicul – un contingent al realității zilnice
Viața de zi cu zi a oamenilor se învârte în cele din urmă în jurul vieții politice și a deciziilor luate de oamenii politicii. Fie că au fost sau nu de acord cu acestea, de-a lungul timpului, acestea au influențat profund viața oamenilor, atât pozitiv cât și negativ.
 În cadrul acestui workshop pot fi abordate teme legate de aspectele administrative și politice, din istorie, iar lucrările ar trebui să răspundă la o serie de întrebări: Cum au influențat deciziile politice viața de zi cu zi a oamenilor din punct de vedere economic cât și social?, Care au fost cauzele dar și efectele deciziilor luate de către factorii politici pe termen scurt, mediu și lung?, etc.
2. Influența războiului asupra vieții cotidiene
Războiul condiţionează, permite, admite şi impune un anumit tip de viață. Mileniile de confruntări militare n-au schimbat până acum esenţa războiului, însă de fiecare dată, afectează și distorsionează realitatea cotidiană și modifică la nivel structural viața de zi cu zi.
În cadrul acestui workshop, propunem o discuție care să înglobeze cât mai multe teme pe o perioadă cât mai vasta, și care să graviteze în jurul consecințelor războiului asupra socialului.
3. Artă, cultură și religie în viața cotidiană.
De-a lungul întregii sale existențe omul a fost impulsionat să creeze. Încă din cele mai vechi timpuri, rezultatele imaginației umane s-au conturat sub forme surprinzătoare, ridicând arta de la o simplă expresie a vieții cotidiene la adevărate forme ale perfecțiunii ca modalitate de exprimare a unor sentimente profunde.
În cadrul workshop-ului ne propunem să analizăm modul în care acest tot unitar modelează conștiința umanității și determină modul de formare de la individ la popor.
Cui ne adresăm?
Sesiunea se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor la istorie și științe conexe din București și alte centre universitare din țară.
Înscrierea
Cei interesați sunt rugați să trimită rezumatul lucrării (de max. 500 cuvinte) la adresa de email: sesiune@asid-ub.ro între 21 martie – 3 aprilie.  De asemenea, trebuie să trimită și formularul de participare completat, acesta poate fi descărcat de pe site-ul www.asid-ub.ro.
Rezultatele selecției participanților vor fi afișate pe site-ul www.asid-ub.ro dar și prin email între 1-5 aprilie.
Taxa de participare
20 lei/persoană (pentru acoperirea parțială a cheltuielilor aferente)
Locația: Facultatea de Istorie, Universitatea din București

Niciun comentariu: