StatCounter

sâmbătă, 18 mai 2013

Apariție editorială: Emanuel Copilaș, Geneza leninismului romantic. O perspectivă teoretică asupra orientării international a comunismului românesc 1948-1989

Cartea de față, structurată pe două planuri (unul empiric, respectiv unul teoretic), analizează orientarea internațională a României comuniste cu ajutorul a patru teorii majore ale relațiilor internaționale: pluralismul, realismul, marxismul și socio-constructivismul. Insistând asupra aspectelor ideologice ale gândirii și comportamentului comunismului românesc în plan extern și asupra conexiunilor acestora cu orientarea internă a regimului, lucrarea avansează ca ipoteză de lucru leninismul romantic, adică ideologia sui generis a comunismului românesc, ajuns la maturitate în timpul „epocii Ceaușescu”. Cadrul argumentativ al lucrării este bazat pe demonstrarea faptului că socio-constructivismul este teoria internațională cea mai adecvată pentru descifrarea politicii internaționale a României în perioada comunistă.

Din cuprins: 
    - Ce este leninismul? Delimitări conceptuale
- Conflictul sovieto-iugoslav și Republica Populară România
- „Devierea de stânga” sau despre „unitatea monolitică” a PMR. Premise interne și externe
- O reacție neașteptată: Republica Populară România împotriva supranaționalizării CAER
- De-a șoarecele și pisica: tatonând relațiile cu Uniunea Sovietică
- Leninismul romantic despre securitatea europeană și drepturile omului
- Un ultim gest de frondă: Republica Socialistă România renunță la clauza națiunii cele mai favorizate
 

Niciun comentariu: