StatCounter

duminică, 21 iulie 2013

Apariție editorială: Mihaela-Cristina Verzea, Partidul-Stat. Structuri politice (1948-1965)

Lucrarea își propune să urmărească „definirea şi argumentarea conceptului de PartidStat  şi prezentarea structurilor politice prin intermediul cărora Partidul Muncitoresc Român a monopolizat puterea politică, realitatea puterii fiind transferată de la organele de stat la cele de partid.
După  căderea comunismului, accesul la fondurile de arhivă  a permis studierea regimurilor de factură  totalitară.
Au fost astfel publicate culegeri de documente, au fost elaborate studii şi lucrări ştiinţifice care abordează această perioadă istorică, însă o analiză detaliată  asupra modului în care Partidul şia subordonat  şi a controlat viaţa de stat prin intermediul structurilor politice special create nu există. Sau cercetat fie fenomenele sociale, politice, economice, culturale şi spirituale specifice regimurilor staliniste, fie sau realizat prezentări evenimenţiale ale acestui interval de timp. Considerăm astfel obligatorie completarea istoriografiei cu un studiu care să  recompună  osatura PartiduluiStat.”
Informații preluate de pe site-ul Editurii Cetatea de Scaun.

Niciun comentariu: