StatCounter

sâmbătă, 24 august 2013

Apariție editorială: un nou număr din Caietele CNSAS

A apărut un nou număr din Caietele CNSAS, an IV, numărul 1-2 (7-8)/2011. Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul în limba română și în limba engleză.
CUPRINS
I. Aparatul represiv comunist: instituţii, cadre, obiective
Liviu Pleşa, Cadrele Securităţii în timpul lui Teohari Georgescu....9
Iuliu Crăcană, Drept şi justiţie în România comunistă (II).........57
Raluca Nicoleta Spiridon, Rolul anchetelor penale în organizarea proceselor politice (1958-1964)....................................71
Adrian-Nicolae Petcu, Organizarea şi funcţionarea Departamentului Cultelor între anii 1977-1984..........................................85
Florian Banu, Capitaliştii avant la lettre. Securitatea şi operaţiunile valutare speciale din anii ’80...................................109
Alina Ilinca, Liviu Bejenaru, Regizorii de culise. Şefii Serviciului „D” (Dezinformare) din cadrul Securităţii..........................137
Liviu Tofan, Portretul unui agent al Securităţii: „Lucky”.......159
II. Sub lupa Securităţii
Liviu Pleşa, Francisc Pall – discurs istoric sub supravegherea Securităţii (1945-1965)..........................175
Laura Gabriela Laza, Relaţiile cu Securitatea a doi dintre acuzaţii din procesul scriitorilorgermani de la Braşov. Dosarele de reţea ale lui Wolf von Aichelburg şi Georg Scherg...............................221
Vadim Guzun, Nichita Smochină - consilierul transnistrean al mareşalului Ion Antonescu şi
„mâna lungă” a Kremlinului (1957-1962).......................239
Valentin Vasile, „De veghe pe meleaguri bavareze”. Securitatea şi românii participanţi la Jocurile Olimpice de la München (1972)....257
Luminiţa Banu, Mircea Eliade - un român pentru eternitate. Ecouri din arhivele Securităţii.........................................269
Silviu B. Moldovan, Minoritatea germană din România: problemă politică şi moştenire istorică......................................299
III. Sistemul totalitar din România: aspecte ideologice, economice şi militare
Elis Neagoe-Pleşa, Între adevăr şi propagandă: activitatea de ilegalist a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej............................311
Petre Opriş, Problema creanţelor şi datoriilor externe ale României: cazurile Republicii Guineea, Indoneziei şi Suediei ........343
Petre Opriş, Biografia unui spion sovietic: generalul Ion Şerb.....351
IV. Conferinţa Naţională „Comunismul Românesc” (2011-2013).................................363
V. Recenzii. Note de lectură
Peter Hellström, Die Postkontrolle der Staatssicherheit aus der Sicht Eines Zeitzeugen, Berlin-Schönefeld, Morgana Edition, 2010, 435 p. (Camelia-Adela Simeoni)..................375
Dan Cătănuş, Tot mai departe de Moscova... Politica externă a României în contextul conflictului sovieto-chinez, 1956-1965, Bucureşti, INST, 2011, 455 p. (Liviu Ţăranu)........378
Nicolae-Cristian Ursulescu, Organizarea judecătorească din România între anii 1918 şi 1938, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2012, 389 p. (Iuliu Crăcană).........................................392
Dorina Stoica, Bietul om sub vremi, Iaşi, Editura PIM, 2012, 228 p. (Liviu Ţăranu)...........397
Ella Magdalena Ciupercă, Premisele academice ale culturii de securitate şi intelligence, în „Revista Română de Intelligence”, nr. 5 (iunie 2011), Bucureşti, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, pp. 86-95 (Raluca Haliţ).................400
VI. Lista abrevierilor.........................................403
VII. Lista autorilor............................................407

SUMMARY
I. THE COMMUNIST REPRESSIVE SYSTEM: INSTITUTIONS, OFFICERS AND
OBJECTIVES
Liviu Pleşa, Securitate’s Staff under Teohari Georgescu......9
Iuliu Crăcană, Law and Justice in Communist Romania (II)......57
Raluca Nicoleta Spiridon, The Role of Criminal Investigations in Structuring Political Trials (1958-1964)...............71
Adrian-Nicolae Petcu, The Organization and Functioning of the Cults Department between 1977 and 1984.................85
Florian Banu, Capitalists avant la lettre: The Securitate and the Currency Operations in the 1980s....................109
Alina Ilinca, Liviu Bejenaru, Secret Plans. The Leaders of the Securitate’s “D” Service for Misinforming....................137
Liviu Tofan, The Portrait of a Securitate Agent: „Lucky”.................................159
II. UNDER SECURITATE’S STRICT SURVEILANCE
Liviu Pleşa, Francisc Pall – Historical Discourse under Surveillance by the Securitate (1945-1965)....................................175
Laura Laza, The Relations with the Securitate of Two Convicts in the Process Against the German Writers in Bucharest. The Network Files of Wolf von Aichelburg and Georg Scherg........................221
Vadim Guzun, Nichita Smochină, Marshal Ion Antonescu’s Transnistrian Adviser and the “Long Arm” of the Kremlin, 1957-1962................................................239
Valentin Vasile, Being Alert on Bavarian Lands. The Securitate and Romania’s Participation in the Munich Olympics (1972).............257
Luminiţa Banu, Mircea Eliade – a Romanian for Eternity. Echoes from the Securitate’s Archives....................269
Silviu B. Moldovan, The German Minority in Romania: Political Issues and Historical Legacy.......................299
III. THE TOTALITARIAN SYSTEM FROM ROMANIA: IDEOLOGICAL, ECONOMIC AND MILITARY DOCUMENTS
Elis Neagoe-Pleşa, Between Truth and Propaganda. The Activity of Gheorghe Gheorghiu-Dej as Illegalist...................311
Petre Opriş, The External Claims and Debts Problem in Romania: The State of Affairs in the Republic of Guinea, Indonesia and Sweden..........343
Petre Opriş, The Biography of a Spy: General Ion Şerb............351
IV. THE NATIONAL CONFERENCE “THE ROMANIAN COMMUNISM” (2011-2013)..................................................363
V. REVIEWS. READING NOTES..................375
VI. ABBREVIATIONS LIST...........................403
VII. AUTHORS’ LIST......................................407

Informații preluate de pe site-ul CNSAS.

Niciun comentariu: