StatCounter

joi, 15 august 2013

Conferinţa cu participare internaţională „Fenomenul totalitar: între realităţi istorice şi abordări istoriografice”, București, 26 - 27 septembrie 2013


Cu prilejul aniversării a 20 de ani de activitate (1993-2013), Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (INST) organizează în perioada 26 - 27 septembrie conferinţa cu participare internaţională „Fenomenul totalitar: între realităţi istorice şi abordări istoriografice”
Pentru cei interesați redau mai jos programul evenimentului.
JOI, 26 septembrie
Sesiune aniversară „INST - două decenii de activitate”
10.30 - 12.30 – Aula Academiei Române

Secţiunea I, sediul INST
Moderatori: Constantin Hlihor, Radu Ciuceanu
16.00 – 17.00
- A.S. Stîkalin (Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe, Federaţia Rusă), Probleme ale relaţiilor URSS şi Iugoslaviei cu România în notele de convorbiri ale liderilor sovietici şi iugoslavi (1945-1964)
- Ion Şişcanu (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi), Foametea din URSS în anii 1946-1947: între starea de fapt şi coordonatele istoriografice postsovietice
- Elena Negru (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei), Contactele umane dintre RSSM şi RSR sau mitul ,,prieteniei frăţeşti” şi ,,piatra din sân” a PCM (anii 1960 - 1980)
- Constantin Hlihor (Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”), Imaginea comunismului românesc şi a rezistenţei anticomuniste în istoriografia postdecembristă

Dezbateri: 17.00 - 17.30

17.30 – 18.30
- Anna Gladişeva (Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe, Federaţia Rusă), Reflectarea în presa sovietică a Revoluţiei din România din decembrie 1989
- Gheorghe Cojocaru (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei), „Dezgheţul” lui Nikita Hruşciov şi unele aspecte ale problemei
- Octavian Roske (INST), Colectivizarea agriculturii în România. Strategia modernizării: între opţiuni ideologice şi decizii pragmatice
- Dinu Zamfirescu (CNSAS/IICCMER), Cercetarea exilului românesc din perioada regimului comunist: realizări istoriografice şi noi direcţii de cercetare

Dezbateri: 18.30 - 19.00

Vineri, 27 septembrie, sediul INST
Secţiunea a II-a
Moderatori: Dinu Zamfirescu, Octavian Roske
9.30 – 10.45
- Radu Ciuceanu (INST), Cazul Pătrăşcanu, un epifenomen definitoriu al reeducării
- Constantin Buchet (INST), Abordări ştiinţifice în tematica centrelor de putere. Studiu de caz: volumele I.N.S.T.
- Ion Constantin (INST), Cultura în rezistenţa poloneză împotriva sistemului totalitar comunist din perioada „Solidarităţii“
- Vlad Mitric-Ciupe (Universitatea Spiru Haret), Mecanisme represive în Facultatea de Arhitectură din Bucureşti (1944-1953)
- Felician Duică (Camera Deputaţilor), Memoria victimelor regimului comunist reflectată în procesul legislativ

Dezbateri: 10.45 - 11.15

11.15 – 12.15
- Florin Abraham (INST), Istoriografia recentă a comunismului: mize, provocări, dileme
- Ilarion Ţiu (Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”), Particularităţi ale cercetării extremei drepte după căderea comunismului
- Emilian Colceru (Asociaţia pentru Promovarea Culturii şi Responsabilizare Civică, Bucureşti), Predarea istoriei in România postcomunistă
- Nicolae Drăguşin (Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”), Comunismul ca religie politică. Comentarii bibliografice la o direcţie de cercetare

Dezbateri: 12.15 – 12.30

12.30 – 13.00 Prezentare de carte INST

13.00 – 15.00 – pauză de masă

Secţiunea a III-a
Moderatori: Florin Abraham, Constantin Buchet
15.00 – 16.15
- Lucian Bogdan (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj), Poziţia SUA faţă de instaurarea totalitarismului comunist în România postbelică. Nuanţări şi clarificări conceptuale
- Constantin Moraru (Arhivele Naţionale Centrale), România şi problema emigraţiei în discuţiile de la Washington, dintre Nicolae Ceauşescu şi organizaţiile evreieşti americane - 11 iunie 1975
- Ciprian G. Niţu (Universitatea de Vest, Timişoara), Dictatură şi dezvoltare economică în cadrul regimurilor lui Nicolae Ceauşescu şi Park Chung Hee
- Emanuel Copilaş (Universitatea de Vest, Timişoara), Comunişti „nativi” versus comunişti „moscoviţi”: strategii de reconstruire identitară a naţional-comunismului în România post-comunistă
- Cristina Preutu (IICCMER), Direcţii şi tendinţe metodologice în studiul propagandei sovietice

Dezbateri: 16.15 – 16.30

Pauză de cafea: 16.30 – 17.00

17.00 – 18.00
- Dumitru Lăcătuşu (IICCMER), Procesul „antifasciştilor” de la Craiova (1936)
- Alin Spânu, Un obiectiv major al totalitarismului comunist: neutralizarea foştilor funcţionari din serviciile de informaţii
- Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru (CNSAS), „Ultimul serviciu închinat Partidului”: mărturisirile din procesele-spectacol de la Moscova şi din democraţiile populare
- Ion Râşnoveanu (Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand I, Constanţa), Nicolae Lubomirov: erou sau criminal de război?
- Flori Bălănescu, Urmările demascărilor de la Piteşti. Studiu de caz: Emil Căpraru
Dezbateri: 18.00 – 18.30

18.30: Cocktail
Închiderea conferinţei

Niciun comentariu: