StatCounter

joi, 21 noiembrie 2013

Apariție editorială: Dr. Gergely Kovács, Csilla Lázár, Dr. Márta Bodó, „Márton Áron, un episcop catolic pe calea crucii”

Cartea îi are ca editori pe Mons. Dr. Gergely Kovács, postulatorul cauzei de canonizare a episcopului Márton Áron, Csilla Lázár, directoarea Muzeului memorial din satul natal al episcopului şi Dr. Márta Bodó, redactor şef al revistei Keresztény Szó (Cuvânt Creştin).
Chiar dacă nu îşi propune să fie exhaustivă şi se concentrează în primul rând pe calea crucii a neclintitului ierarh, publicaţia poate fi considerată una de nişă, oferind pentru prima dată cititorului de limba română posibilitatea de a-l cunoaşte mai bine pe marele episcop transilvănean, despre care până acum s-a publicat prea puţin în limba română.

„După prefaţa despre cel mai integru slujitor al Domnului, "integerrimus Domini famulus", scrisă de ÎPS György Jakubinyi, al treilea urmaş al Slujitorului lui Dumnezeu (p. 7-8), mărturiile sunt deschise de Cardinalul Gianfranco Ravasi, preşedintele dicasterului Sfântului Scaun pentru cultură (p. 10-12), care subliniază parfumul creştinului autentic în Márton Áron. Istoricul profesor Mons. Dr. József Marton semnează două studii. Mai întâi prezintă persoana lui Márton Áron (p. 13-24), rezervându-i în panteonul marilor personalităţi ardelene din secolul al XX-lea un loc de seamă, apoi sintetizează istoria diecezei de Alba Iulia în secolul XX, mai ales între anii 1948-1990 (p. 53-67).
Dr. Diana Turconi răsfoieşte «paginile discret acoperite de o suflare de praf ale istoriei catolicismului în sud-estul european în perioada comunistă», urmărind firul roşu al dedicării complete a propriei fiinţe pentru susţinerea valorilor înalte ale credinţei şi eticii, care îl uneşte pe Márton Áron cu ceilalţi ierarhi de atunci a diecezelor catolice din România (p. 25-31). Pr. Eduard Ferenţ din Dieceza Romano-Catolică de Iaşi evocă episcopul interiorizat, mereu senin, luminos şi binevoitor cu fiecare persoană pe care o întâlnea, un adevărat confessor fidei, un mărturisitor al credinţei, autentic din toate punctele de vedere (p. 32-35).
«Aveam impresia că mă aflu în faţa unui sfânt», mărturiseşte Cardinalul Lucian Mureşan, arhiepiscop major şi mitropolit al Bisericii Greco-Catolice din România (p. 48-51), accentuând că cei patru ani petrecuţi în Seminarul romano-catolic din Alba Iulia sub episcopatul lui Márton Áron a fost cea mai frumoasă parte din viaţa sa. Preţioase şi zguduitoare fragmente din memoriile Cardinalului Greco-Catolic Alexandru Todea despre episcopul Áron, mai ales despre anii de închisoare, când cei doi au fost întemniţaţi în aceeaşi celulă (p. 36-47), sunt împărtăşite cititorului de către Maria Keul-Mühlbauer.
Prezentând circumstanţele arestării lui Márton Áron pe 21 iunie 1949 şi modul cum L’Osservatore Romano dă ştirea despre cele întâmplate, articolul lui Mons. Dr. Gergely Kovács arată şi raportul viu între Sfântul Scaun şi diecezele din România (p. 69-75). Pe baza şi în urma cercetărilor făcute în Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Dr. Denisa Bodeanu îl prezintă pe episcopul Márton Áron faţă în faţă cu reprezentanţii autorităţilor comuniste (p. 76-88), iar Dr. Ladislau Antoniu Csendes ilustrează cum în ciuda eforturilor Securităţii, Márton Áron nu s-a resemnat, n-a acceptat niciun compromis şi n-a legitimat nici pe patul de suferinţă ingerinţele statului totalitar comunist în viaţa comunităţilor religioase (p. 89-104).
Publicaţia este îmbogăţită cu prezentarea Muzeului memorial din Sândominic, satul natal al episcopului Márton Áron, semnată de directoarea Csilla Lázár (p. 106-108), şi cu un interviu cu regizorul Cristian Amza, realizatorul filmului «Márton Áron, un episcop pe calea crucii» (p. 109-111).
Volumul a apărut în 2013 la editura Verbum din Cluj-Napoca și are 112 pagini.
Pentru informaţii sau achiziţia volumului: marton.aron@romkat.ro
Librăria Corvina, Miercurea Ciuc, Str. Kossuth Lajos, 32; Tel.: 0266-372.018, 0731-009.530
Librăria Corvina, Odorheiu Secuiesc, Str. Vár, 2/A; Tel.: 0266-372.018, 0731-009.532

Niciun comentariu: