StatCounter

joi, 21 noiembrie 2013

Apariție editorială: Novák, Csaba Zoltán, Tóth-Bartos András, Kelemen Kálmán Lóránt, Újjászületés. Háromszékből Kovászna - Kovászna megye megszervezése és intézményesülése, 1968-1972 [Renaştere. Din Trei Scaune în Covasna. Organizarea şi instituţionalizarea judeţului Covasna, 1968-1972]

Reforma administrativă din 1968 face parte din planul politico-economic elaborat şi realizat de către Nicolae Ceauşescu şi conducerea de partid. În acest amplu proces de restructurare şi reorganizare, vrând-nevrând partidul s-a izbit de problema naţională, mai ales în cazul zonelor locuite în mare proporţie de către minorităţi, de exemplu Ţinutul Secuiesc, fosta Regiune Autonomă Maghiară. Pe baza primului proiect, această regiune ar fi fost împărţită între judeţele Mureş şi Ciuc-Odorhei în aşa fel încât cea mai mare parte a regiunii ar fi ajuns în componenţa ultimului, numit şi «judeţul mare secuiesc».

Un caz aparte în discuţia privind viitorul administrativ al teritoriului secuiesc a fost problema raioanelor Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc care din 1960 aparţineau Regiunii Braşov. Până în anul 1950 ele au făcut parte din judeţul Trei Scaune, înfiinţat în 1876, cu centrul la Sfântu Gheorghe. Între 1950-1952 au fost incluse în Regiunea Braşov, iar în 1952 în Regiunea Autonomă Maghiară. Potrivit documentelor şi bibliografiei cercetate, conducerea din Braşov, susţinută de conducerea de partid din oraşul Sfântu Gheorghe, milita pentru introducerea celor două raioane în structurile viitorului judeţ Braşov. Argumentul principal era de ordin economic, şi anume gravitarea economică a acestor localităţi spre Braşov.
Însă pentru o mare parte a populaţiei şi a elitei culturale locale, interesul tradiţional, etnic (păstrarea maghiarilor într-o singură structură administrativă) prescria orice altă propunere. Pe baza propunerilor populaţiei, a intelectualilor din zonă şi prin implicarea elitei politice maghiare, treptat a început să se contureze planul unui nou judeţ în jurul nucleului raioanelor Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc. Aceste cereri au fost transmise conducerii de partid care, în cele din urmă, a decis înfiinţarea judeţului Covasna.
Judeţul Covasna a fost înfiinţată practic pe vechea structură a judeţului Trei Scaune. Perioada între 1968-1972 a fost una specială în istoria judeţului: locuitorii au beneficiat de noi posibilităţi socio-culturale, au fost înfiinţate noi fabrici, uzine şi nu în ultimul rând, instituţii culturale, care în această perioadă au depus o bogată activitate pe întreg teritoriul judeţului. Perioada de prosperare culturală a luat sfârşit după elaborarea Tezelor din iulie din 1971 şi schimbările politico-ideologice aduse de «minirevoluţia culturală».”
Volumul a apărut la Editura Pro Print, Miercurea Ciuc, 2013 și are 311 p.
Informații preluate din Buletinul ISPMN.

Niciun comentariu: