StatCounter

miercuri, 5 februarie 2014

Apariție editorială: nr. XIII al AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală


A apărut la editurile Presa Universitară Clujeană și Argonaut din Cluj-Napoca nr. XIII al AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală, editat de Institutul de Istorie Orală din cadrul Facultății de Istorie şi Filosofie a Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul numărului:
Doru RADOSAV - Trecutul de lângă noi. Istoria orală şi comunităţile locale: o istorie de proximitate….7

MEMORIA COMUNISMULUI
Gheorghe GORUN, Hadrian GORUN - Istorie şi memorie: colectivizarea agriculturii în judeţul Gorj / History and Memory: The Collectivization of Agriculture in Gorj County……13
Livia COROI - Condiţia femeii în contextul colectivizării agriculturii. Studiu de caz: Raionul Brad, regiunea Hunedoara / The Condition of Women in the Context of Agricultural Collectivization. Case study: The District of Brad, Hunedoara Region……43
Dragoş URSU - Târgu Ocna şi Caransebeş - episoade ale rezistenţei deţinuţilor în faţa presiunii regimului represiv. Aportul lui Nicolae Itul / Târgu Ocna and Caransebeş - Episodes of Rezistance against Communist Regime. The Case of Nicolae Itul…….89
Călina-Andreea GOIA - Destinul familial ca sursă generatoare de istorie. Măsuri opresive asupra structurii şi valorilor familiei în timpul prigoanei comuniste (1948-1989). Studiu de caz: Familia Tarcea, judeţul Hunedoara / Family’s Destiny as Historical Source. Repressive Measures against the Family Structure and Values under the Communist Persecution (1948-1989). A Case Study: Tarcea Family, Hunedoara County.......113
Paula MUREŞAN - Memorialistica închisorilor comuniste. Din perspectiva adepţilor mişcării legionare / The Memoirs of Communist Prisons from the Perspective of Legionary Movement Adepts.....132
Lavinia Snejana STAN - Escapees at the Border. Success or Failure in Fleeing Communist Romania / Fugarii la frontieră: succes sau eşec în fuga din România comunistă…..148

VIAŢĂ PRIVATĂ – VIAŢĂ PUBLICĂ
Aura PINTEA - Ipostaze ale femeii evreice în Maramureşul interbelic / Hypostases of Women in Interwar Maramures…..169
Ileana SAULIUC - Evreii din Săpânţa în memoria colectivă / The Jews of Săpânţa in Collective Memory…..200

MEMORIA PERSONALITĂŢILOR – MEMORIA INSTITUŢIILOR
Ionuţ ŢENE - Istoricul şi rectorul Constantin Daicoviciu în percepţia universitară clujeană / Historian and Rector Constantin Daicoviciu in Academic Memory of Cluj-Napoca……223
Călin Emilian CIRA - Mănăstirea ,,Sfânta Ana” Rohia între anii 1923-1989: o istorie prin mărturii / St. Ana - Rohia Monastery during 1923-1989. History through Testimonies……237
Oana POPIŢIU - Identitatea jurnaliştilor în perioada comunistă / The Identity of Journalists during Communism......259

TRECUTUL DE LÂNGĂ NOI
Livia COROI - Istoria orală în şcoală. Experienţa didactică prilejuită de implicarea în POSDRU/87/1.3/S/48695 - Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale……301

DISCUŢII ● RECENZII ● NOTE DE LECTURĂ
Alessandro Portelli, They Say in Harlan County. An Oral History, Oxford University Press, 2011, 456p. (Ionuţ Costea)……311
Julia Obertreis, Anke Stephan (editori), Erinnerungen nach der Wende. Oral History und (post)sozialistische Gesellschaften / Remembering after the Fall of Communism. Oral History and (Post-) Socialist Societies, Essen, Klartext Verlag, 2009, 401p. (Ionuţ Costea)……316
Ioana Cosman (editor), Depoziţii despre viaţă şi moarte. Holocaustul din nord-vestul Transilvaniei. Cercetare de istorie orală, Cluj-Napoca, Argonaut, 2009, 504 p.; Ioana Cosman (Editor), Shoah în Transilvania de Nord. Depoziţii despre viaţă şi moarte. Cercetare de istorie orală, Cluj-Napoca, Argonaut, 2010, 317 p. (Ileana Sauliuc)……324
André Scrima, Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană Bucureşti, Humanitas, 1996, 211 p. (Călin Emilian Cira)......327
Nicolae Gazdovits, Istoria armenilor din Transilvania. De la începuturi până la 1900, Bucureşti, Ararat, 1996, 448 p. (Laurenţiu Lavric)……330
Pál Judit, Armeni în Transilvania. Contribuţii la procesul de urbanizare şi dezvoltare economică a provinciei, Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2005, 174 p. (Laurenţiu Lavric)……333

Niciun comentariu: