StatCounter

miercuri, 5 februarie 2014

Apariție editorială: Vlad Mitric-Ciupe, Arhitecții români și detenția politică 1944-1964. Între destin concentraționar și vocație profesională


Volumul semnat de Vlad Mitric-Ciupe, Arhitecții români și detenția politică 1944-1964. Între destin concentraționar și vocație profesională, apărut sub egida Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, pornește de la o incontestabilă stare de fapt: „insuficienta (re)cunoaștere a relației arhitecților cu regimul comunist – în special în primele decenii ale acestuia.” Cu toate că au mai apărut o serie de lucrări despre arhitecți în comunism, „subiectul tragediei prin care au trecut unii membri ai breslei este doar firav atins”, după cum afirmă însuși autorul în „Argumentul” cărții.
Lucrarea are la bază lucrările generale publicate pe tema comunismului românesc, foarte multă memorialistică, documente din arhivele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România și Federației Române a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomuniști, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, dar și interviuri cu urmașii arhitecților condamnați politic și „arhivele” de familie ale acestor urmași.
Volumul detaliază și 75 de cazuri de arhitecți, în condițiile în care, la debutul cercetării se cunoșteau la nivelul breslei doar câteva nume de arhitecți întemnițați, iar în baza lucrărilor edite au fost identificate 30 de nume.
Cele 75 de cazuri sunt extrem de diverse, atât ca vârstă, gen, calificare profesională (elevi, studenți, diplomați), dar și din punct de vedere etnic (pe lângă români au fost arhitecți cu origini ungurești, evreiești, germane, italiene și aromâne).
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul lucrării:Cuprins
Argument .................................. 11
Studiu introductiv ............................................... 13
Studii monografice ............................................. 34
1944 .................................... 35
Nicolae Ioniță, Constantin Minescu
1945 ...................................... 47
Ion Căpșuneanu, Ion D. Enescu, Gheorghe Ghiaciu, Nicolae Petit, Ion Popescu, Valentin Săndulescu, Aurel Sofronie, Constantin Iotzu
1948 ................................... 89
Otto Arnold, Ion Balș, Eugen Botez, Radu Crețoiu, G. M. Cantacuzino, Alexandru Goj, Sorin Obreja, Gheorghe Starovici, Nicolae Goga, Ioan Pușchilă, Constantin Joja, Nicolae Frâncu, Gheorghe Anastasiu, Ioan Scheletti
1949 ...................................213
Virgil Antonescu, Pandele Ionescu
1950 ..................................229
Agir Berindei-Mardan, Ion Cristodulo, Dinu Hariton, Georgeta Lucinescu, Octavian Florescu
1951 ...................................269
Alexandra Dozzi, Virgil Marion, Margareta Moțaș, Gheorghe Ursescu
1952 ...................................289
Iancu Atanasescu, Iosif Bedeus von Scharberg, Gheorghe Iancu, Mihail Iliescu, Alexandru Iorga, Nicolae Mucichescu, Mihail Ratz (Racz), Pandele Șerbănescu, Francisc Tritthaler, Maria Vulcănescu, Helmut Wenzel, Helmuth Zeidner
1953 ...................................359
Emilio Turconi, Tullio Turconi
1954 ...................................365
Florin Mirică
1955 ...................................369
Ștefan Balș, Elisabeta Peretz
1956 ...................................383
Dan Stoica, Alexandru Tătaru
1957 ..................................395
Nicolae Vasilescu
1958 ....................................405
Simion Chirulescu, Gheorghe Costinescu, Octavian Mihălțan,
Dragoș Morărescu, George Văsâi, Emanoil Mihăilescu, Nicolae Rădulescu, Teodor Săseanu
1959 ....................................475
Alexandru Botez, Arghir Culina, Mihai Dragomirescu, Nicolae Smărăndoiu, Dumitru Polichroniade, Vintilă Săvulescu, Ioan Spătaru
1960 ...................................517
Constantin Celăreanu, Cătălin Popescu
1987 ...................................529
Ion Fiștioc
Cuvânt de încheiere ...........................................533
Bibliografie .........................................................537
Index de nume ...................................................543
Sursele ilustrațiilor .............................................552
Abrevieri ....................................554

Niciun comentariu: