StatCounter

joi, 20 martie 2014

Apariție editorială: Arhivele Totalitarismului, an XXI, nr. 78-79, 1-2/2013


Semnalez apariția revistei „Arhivele Totalitarismului”, an XXI, nr. 78-79, 1-2/2013, a Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul acesteia.


Editorial
Radu Ciuceanu, Istoria ca un balast, XXXIX ..................... 5
Studii
Ion Constantin, Basarabia, 1918. De la unirea cu condiții la unirea necondiționată cu România........... 17
Dan Cătănuș, În miez de noapte la Kremlin. Vizitele lui Gheorghiu-Dej la Stalin, 1944-1952, I….......29
Sorin Radu, Mihail Ghelmegeanu și concepția drumului distinct al Frontului Plugarilor în relația cu P.C.R., 1944-1947.....48
Adrian Vițalaru, Impunerea controlului comunist asupra Ministerului Afacerilor Străine, 1944-1948..............61
Ioan Scurtu, De la închisoarea Sighet la Academia R.S. România. Studiu de caz: Constantin C. Giurescu……............... 83
Alina Pavelescu, Noile politici de selecție a studenților și profesorilor de științe sociale la Universitatea din București, 1948-1955, I ....93
Alexandru-Murad Mironov, R.P.R. și construcția europeană. Semnarea Tratatului de la Roma, 1957............. 110
Ovidiu Bozgan, Relațiile României cu Iranul Imperial, 1965-1968, I... 119
Cezar Stanciu, Moștenirea Cominternului. Comuniștii români și unitatea mișcării comuniste internaționale, 1967-1969, III ....134
Elena Negru, Reacții ale Partidului Comunist al Moldovei față de atitudinea României în criza sovieto-cehoslovacă din 1968..... 148
Cosmin Budeancă, „Biserica nu emigrează”. Episcopul Albert Klein și emigrarea preoților evanghelici lutherani din România în anii 1970-1980, I............................ 166
Felician Velimirovici, Naționalism, romantism și socialism în revista „Lupta întregului popor”, 1984-1989 ..................... 180
Documente
Octavian Roske, Metode de constrângere în campaniile de colectări. Aplicarea Decretului nr. 183/1949 .....................188
Aleksandr Stykalin, Discuții la vârf sovieto-polone după înlăturarea lui N.S. Hrusciov, octombrie 1964. Noi informații din arhivele sovietice..................... 199
Vasile Buga, „Dezgheț” în relațiile româno-sovietice. Stenograma convorbirilor de la Moscova din mai 1969, I .... 218
Puncte de vedere
Alexandru Budisteanu, Cimitirul eroilor din Bălți. Gânduri despre soldații căzuți; V.L. Musatov, Rolul lui Stalin și falsificarea istoriei Marelui Război pentru Apărarea Patriei ......................... 242
Dicționar biografic
Alin Spânu, Vladimir Sachelarie (1896-1987)..................... 260
Recenzii. Prezentări. Note
Vasile Buga, Mărturii despre activitatea lui A.M. Saharovski în România;
Cezar Stanciu, Noi evaluări privind politică externă a României comuniste……..... 264
Biblioteca INST
Ana-Maria Radulescu, Cărți și periodice intrate în colecțiile I.N.S.T.............. 270
Agenda INST
Flori Bălănescu, Dan Cătănuș, Carmen Rădulescu, Manifestări științifice ale I.N.S.T.; Vasile Buga, Din activitatea Centrului de Studii Ruse și Sovietice „Florin Constantiniu”, semestrul II 2012/ semestrul I 2013;
Ion Constantin, Conferința științifică internațională la Cracovia, iunie 2013; Gheorghe Onișoru, Dumitru Șandru - In memoriam; Constantin Buchet, Gheorghe Buzatu - In memoriam ........................272
Au semnat în acest număr…. 284

Niciun comentariu: