StatCounter

joi, 20 martie 2014

Apariție editoriala: „Arhivele Totalitarismului”, an XXI, nr. 80-81, 3-4/2013Semnalez apariția revistei „Arhivele Totalitarismului”, an XXI, nr. 80-81, 3-4/2013, a Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul acesteia.

Editorial
Radu Ciuceanu, Istoria ca un balast, XL ..................... 5
Studii
Radu Ciuceanu, Istorii latente, III .....................7
Dan Cătănuș, În miez de noapte la Kremlin. Vizitele lui Gheorghiu-Dej la Stalin, 1944-1952, II….......18
Irina Gridan, La «démocratisation» contrariée. L’épuration dans l’appareil du MAE et le corps
diplomatique, 1945-1947.....................33
Marius Tăță, Viața literară din R.S.S. Moldovenească în anii stalinismului târziu, 1948-1951......48
Alina Pavelescu, Noile politici de selecție a studenților și profesorilor de științe sociale la Universitatea din București, 1948-1955, II ...57
Iuliu Crăcană, Justiția populară în România. O radiografie instituțională, 1948-1960 ................. 76
Ovidiu Bozgan, Relațiile României cu Iranul Imperial, 1965-1968, II..................... 87
Petre Opriș, Considerații privind evoluția relațiilor economice româno-franceze în anii 1965-1970..................... 105
Andrei Florin Sora, Viața politică locală în comunism și actorii ei: Prim-secretarii Comitetelor județene ale P.C.R., 1968-1989..... 115
Olga Zaslavskaia, Mărturii ale războiului rece: Arhivele samizdatului ...130
Aleksandr Zhitenev, Victor Krivulin, teoretician al culturii „neoficiale” din U.R.S.S., 1976-1984 ............ 150
Cosmin Budeancă, „Biserica nu emigrează”. Episcopul Albert Klein și emigrarea preoților evanghelici lutherani din România în anii 1970-1980, II....................... 165
Margarita Chabanna, Metodele formării conștiinței sociale în statul totalitar: Rolul manipulării psihologice .....................179
Documente
Cristina Diac, Ștefan Foriș, prototipul revoluționarului de profesie ....196
Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii în România. Acțiuni represive la începutul anilor 1950.....................217
Vasile Buga, „Dezgheț” în relațiile româno-sovietice. Stenograma convorbirilor de la Moscova din mai 1969, II ..................... 225
Constantin Moraru, România și criza poloneză din 1981 ..................... 249
Dicționar biografic
Florin-Răzvan Mihai, Barbu Zaharescu (1906-2000); Florin Șandru, Ion Prunescu (1915-?)....................... 254
Recenzii. Prezentări. Note
Flori Bălănescu, Deconspirarea colaboratorilor - între verdictul juridic și culpa morală; Vasile Buga, Relațiile româno-sovietice văzute de la Chișinău, 1965-1975; Narcis Popescu, Mărturii privind colectivizarea în zona Bucovinei; Florin Abraham, Istoria ca spectacol al naturii umane ..................... 263
Biblioteca INST
Ana-Maria Radulescu, Cărți și periodice intrate în colecțiile I.N.S.T.............. 274
Agenda INST
Cristina Diac, Cercetarea comunismului din România interbelică, între clasic și modern; Carmen Rădulescu, Două decenii de activitate a I.N.S.T.; Cristina Diac, Cercetători ai I.N.S.T. la Moscova, în cadrul schimburilor interacademice; Vasile Buga, Din activitatea Centrului de Studii Ruse și Sovietice „Florin Constantiniu” în semestrul al II-lea al anului 2013.....................276
Au semnat în acest număr…. 284

Niciun comentariu: