StatCounter

joi, 13 martie 2014

Apariție editorială „Plural. Journal of the History and Geography Department, «Ion Creangă» State Pedagogical University”


La Editura Arc din Chișinău a apărut „Plural. Journal of the History and Geography Department, «Ion Creangă» State Pedagogical University, vol. 1, no. 1-2/2013. Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul revistei.

5 Foreword
6 Editorial
Articles/ Studii
7 Irina Oberländer-Târnoveanu, Patrimoniul arheologic național: politici, documentare, acces
37 Octavian Munteanu, Cultura Poienești-Lucașeuca: o succintă retrospectivă istoriografi că a interpretărilor etnoarheologice
53 Iurie Stamati, Un sujet historiographique et ses dimensions idéologiques: le territoire de la Moldavie et la frontière du sud du royaume Galicie-Volhynie selon les historiens et les archéologues Soviétiques Moldaves
67 Igor Sava, Imunitatea în raporturile dintre domnie și mănăstirile Moldovei (secolele XV-XVI). Pentru o abordare interdisciplinară a problemei
93 Victor Taki, Русско-турецкие войны и образование Бессарабской области (1812-1822): Политика автономии и колонизация
104 Andrei Cușco, Între „orientalism” și obiectivitate: etnografi a rusă și Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
120 Lucia Sava, Les fêtes - instrument de justifi cation du discours politique dans les sociétés totalitaires
131 Diana Dumitru, Peasants’ Perceptions of Jewish Life in Interwar Bessarabia and how this became Interwoven into the Holocaust
149 Petru Negură, Mobilitate socială și limite de aparat: observații pe marginea poveștii vieții unui intelectual moldovean din epoca sovietică târzie
164 Rasa Čepaitienė, Memory Politics in a Multiethnic City: the Case of Vilnius
180 Carter Johnson, Partition and Post-War Violence: Case Study of Moldova and Pridnestrovie
190 Jutta Scherrer, The “Foundations of Orthodox Culture” - A New Subject in Russian State Schools
210 Panagiota Manoli, Black Sea Cooperation: a Difficult Path to Overcoming Divisions and Marginalization
217 Amy Samuelson, Becoming a Tree Hugger: Youth Environmentalism in Chişinău, Moldova
Book Reviews/ Recenzii
234 Ion Tentiuc, Contribuţii la istoria și arheologia spaţiului pruto-nistrean. Siturile de la Durlești și Molești, Biblioteca Tyragetia, XXI (Chișinău: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2012), ISBN 978-9975-80-667-1 (Sergiu Musteață)
237 Olga Velikanova, Popular Perceptions of Soviet Politics in the 1920s: Disenchantment of the Dreamers, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. 272 pag., ISBN 978-1-137-03074-0 (Alexandr Voronovici)
241 Rasa Чепайтене, Культурное наследие в глобальном мире [Cultural Heritage in the Global World], Вильнюс: ЕГУ, 2010, 298 с. ISBN 978-9955-773-33-7 (Anastasia Felcher)
Scholarly life / Viața științifică
244 Project “Social Mobility and Modernization in the Twentieth Century in Eastern Europe”
246 Atelierul doctoral de actualizare a competențelor de cercetare ale doctoranzilor moldoveni din domeniul științelor sociale
249 Conferinţa știinţifică „Noi tendințe în protecția și promovarea patrimoniului cultural național și european”, Chișinău, 27-28 septembrie 2013
252 Simpozionul Internaţional „Politica Marilor Puteri în Balcani și Europa Centrală”, Chișinău, 10-13 octombrie 2013
255 Conferinţa Internaţională „Istorie, cultură și civilizaţie în Europa de Sud-Est”, ediția a XIII-a, Chișinău, 28-30 noiembrie 2013
256 Authors’ Short Biographies / Date despre autori
261 Submission Guidelines / Notă pentru autori

Niciun comentariu: