StatCounter

sâmbătă, 1 noiembrie 2014

Apariție editorială: Cristina Diac, Zorii comunismului în România. Ștefan Foriș, un destin neterminat

«Volumul de față urmărește cronologic Partidul Comunist din România, atât în relație cu principalele momente politicodiplomatice ale anilor 19401944, din plan intern și extern, cât și cu propria lui dinamică internă. Am încercat să alternez inserția partidului în tabloul mare al istoriei României, aflate la un moment de răscruce, cu detalii de „mică istorie” personală, ocultate de istoria oficială scrisă înainte de 1989. Am tratat efectele cedărilor teritoriale din vara lui 1940 asupra P.C.d.R., dar și poziția partidului față de pierderea Basarabiei, nordului Bucovinei, nordvestului Transilvaniei; desemnarea lui Ștefan Foriș în funcția de secretar general al P.C.d.R.; poziția grupării comuniste față de statul naționallegionar, efectele guvernării extremei drepte asupra partidului, situația acestuia în zilele rebeliunii; poziția politică față de dictatura militară a lui Ion Antonescu; „cutremurul” intern prilejuit de arestarea membrilor Secretariatului, în aprilie 1941, care a echivalat cu „decapitarea” conducerii oficiale; reacția P.C.d.R. față de intrarea României în războiul antisovietic – în plan teoretic și practic; obiectivele partidului după iunie 1941 și pașii întreprinși pentru atingerea acestora, cu accent pe negocierile purtate cu partidele istorice, în vederea extragerii României din războiul purtat pe teritoriul Uniunii Sovietice; reacția partidului la desființarea formală a Internaționalei Comuniste, în mai 1943.»
Cristina Diac
Informații preluate de pe site-ul Editurii Cetatea de Scaun.

Niciun comentariu: