StatCounter

sâmbătă, 1 noiembrie 2014

Apariție editorială; Răzvan Codrescu, Cartea Mărturisitorilor. Pentru o istorie a învrednicirii românești

Sub egida Editurii Rost și a Fundației „Sfinții închisorilor” a apărut volumul semnat de Răzvan Codrescu, Cartea Mărturisitorilor. Pentru o istorie a învrednicirii românești. Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul acestuia.
Cuvînt înainte
Constantin Brâncoveanu (1654-1714)
Viaţa şi mucenicia unui voievod al Crucii
Constantin Brâncoveanu între Ortodoxie şi… masonerie
Dimitrie Cantemir (1673-1723)
Gîlceava tradiţiei cu modernitatea
Mihai Eminescu (1850-1889)
Cum se cuvine înţeleasă Doina lui Eminescu
Oboseala de Eminescu
Eminescu şi credinţa
Eminescu şi creştinismul
Două «pietre de poticnire»
Eminescu n-a murit
Simion Mehedinţi (1868-1962)
Simion Mehedinţi şi creştinismul românesc
Nicolae C. Paulescu (1869-1931)
Doctorul Nicolae C. Paulescu
sau Ştiinţa lui Scio Deum esse
Nicolae Iorga (1871-1940)
O tragedie perpetuă: cazul Nicolae Iorga
Octavian Goga (1881-1938) / Aron Cotruş (1891-1961)
Doi poeţi mesianici: Octavian Goga şi Aron Cotruş
Marcu Beza (1882-1949)
Marcu Beza şi Răsăritul ortodox
Nichifor Crainic (1889-1972)
«Resurecţia» lui Nichifor Crainic
între bucurie şi dezamăgire
Nichifor Crainic (schiţă de portret)
Nae Ionescu (1890-1940)
Pentru dreapta înţelegere a lui Nae Ionescu
Radiografia unei calomnii
Ieşirea din legendă. Stadiul editării lui Nae Ionescu (2010)
«Al dracu’ Nae!»
Lucian Blaga (1895-1961)
Lucian Blaga şi creştinismul
Daniil Sandu Tudor (1896-1962)
Sandu Tudor în pragul canonizării
Vasile Băncilă (1897-1979)
Redescoperirea unei personalităţi exemplare
Corneliu Zelea Codreanu (1899-1938)
Codreanu şi «fenomenul legionar»
«De ce-am mai vorbi astăzi despre Codreanu?»
Ion I. Moţa (1902-1937) / Vasile Marin (1904-1937)
Taina jertfei: cazul Moţa-Marin
Mircea Dinescu între ignoranţă şi abjecţie
Vladimir Dumitrescu (1902-1991)
Vladimir Dumitrescu sau spovedania unui neînvins
Petre Ţuţea (1902-1991)
Eşecul «omului autonom». Scurtă introducere în gîndirea lui Petre Ţuţea
Petre Ţuţea: o consemnare
La 20 de ani de la moartea lui Petre Ţuţea
Alexandru Ghyka (1903-1982)
Prinţul Ghyka, o legendă a închisorilor
George Manu (1903-1961)
Geniul în zeghe
Pan M. Vizirescu (1903-2000)
«Ultimul gândirist»
Dumitru Stăniloae (1903-1993)
Anul Stăniloae: toamna patriarhului
Mircea Vulcănescu (1904-1952)
Un haiduc împotriva uitării româneşti
Benedict Ghiuş (1904-1990)
Un mucenic al rugăciunii:
părintele Benedict Ghiuş
Radu Gyr (1905-1975)
Poezia lui Radu Gyr sau testamentul unei generaţii
Mircea Eliade (1907-1986)
Eliade – «credinciosul fără Dumnezeu»?
Claudio Mutti, legionarismul şi cazul Mircea Eliade
Petre (Petrache) Lupu (1907-1994)
A fost odată, la Maglavit…
Ion V. Georgescu (1909-1976)
Patimile unui cărturar
Constantin Noica (1909-1987)
Noica şi Cuminţenia Pămîntului
Ilariu Dobridor (1909-1968)
Un interbelic uitat: Ilariu Dobridor
Ilie Lăcătuşu (1909-1983)
Sfinţii de lîngă noi: cazul preotului Ilie Lăcătuşu
Ana-Maria Marin (1910-2001)
Mărturii în amurg
Traian Popescu (1910-2002)
Veşti triste din Spania
Arsenie Boca (1910-1989) / Teofil Părăian (1929-2009)
Două piscuri duhovniceşti: părintele Arsenie şi părintele Teofil
Zosim Oancea (1911-2005)
Între Sibiu şi Sibiel: icoana părintelui Zosim
Alexandru Ciorănescu (1911-1999)
Alexandru Ciorănescu, ultimul mare «român universal»
Vasile Netea (1912-1989)
Un cruciat al Ardealului românesc
Aureliu Răuţă (1912-1995)
Don Aurelio
Elisabeta Rizea (1912-2003)
«Viteaza din Nucşoara»
Steinhardt (1912-1989) / Mina Dobzeu (n. 1921)
Părintele Mina Dobzeu: cu Steinhardt şi dincolo de Steinhardt
Între Caragiale şi Steinhardt
Maximalismul şi «boieria» lui Hristos
Corneliu Coposu (1914-1995)
«Seniorul» între realitate şi legendă
Arsenie Papacioc (1914-2011)
Părintele Arsenie Papacioc, lamură întru Hristos
Mihaela (Marieta) Iordache (1914-1963)
Mucenicia Maicii Mihaela
Radu Mărculescu (1915-2011)
Radu Mărculescu la capăt de drum
Vintilă Horia (1915-1992)
Memento Vintilă Horia
Ilie-Vlad Sturdza (1916-2009)
La capătul pribegiei
Dumitru (Tache) Funda (1916-1999)
O conştiinţă mărturisitoare
Teodosia (Zorica) Laţcu (1917-1990)
Poeta Vladimireştilor
Constantin Galeriu (1918-2003)
Savanţi şi mărturisitori în predania părintelui Galeriu: Nicolae C. Paulescu şi Alexandru Mironescu
Părintele Galeriu: de la tinereţea fără bătrîneţe la viaţa fără de moarte
Ioan Ianolide (1919-1986)
Pariul întoarcerii la Hristos
Iustin Pârvu (1919-2013)
Între inima Moldovei şi inima Ardealului
Pretextul Petru-Vodă
La trecerea în veşnicie a părintelui Iustin Pârvu
Alexandru Paleologu (1919-2005)
O figură seniorială: Al. Paleologu
Nicolae Pora (1919-2002)
Românul cu statuie la Ottawa
Maica Benedicta (Zoe Dumitrescu-Buşulenga) (1920-2006)
Benedicta sit
Bartolomeu Valeriu Anania (1921-2011)
În jurul unei neînţelegeri
Un patriarh al rostirii româneşti
Leul în iarnă al Ardealului ortodox
Aurel State (1921-1983)
Un drum al crucii
Constantin Oprişan (1921-1958)
Un poet-martir
Zaharia (Zahu) Pană (1921-2001)
Ecce poeta!
Gabriel Constantinescu (1921-2010)/Maria Constantinescu (n. 1929)
Gabriel Constantinescu şi reconstrucţia Dreptei
Valeriu Gafencu (1921-1952)
Pe urmele lui Valeriu Gafencu
Bătaie pe sfinţenie?
Ion Gavrilă Ogoranu (1923-2006)
Ion Gavrilă povestaşul
Dumitru Bacu (1923-1997)
Radiografia «experimentului Piteşti»
Ilie Tudor (n. 1923)
Amintiri dintr-o altă lume
Traian Popescu («Macă») (1923-2009)
Un fost «piteştean» între Calvar şi Înviere
Monica Lovinescu (1923-2008) / Virgil Ierunca (1920-2006)
A tăcut şi Monica Lovinescu…
Aspazia Oţel Petrescu (n. 1923)
Eroismul feminin românesc în secolul XX
Gheorghe Calciu-Dumitreasa (1925-2006)
Un portret biografic al părintelui Calciu
Un interviu cu părintele Calciu
Psihoza moaştelor: de la pietate la sminteală
Andrei (André) Scrima (1925-2000)
Taina Rugului Aprins
Flor Strejnicu (1926-2006)
Recviem pentru dr. Flor Strejnicu
Octavian Paler (1926-2007)
Don Quijote în Est, de la stînga la dreapta…
Vasile-Jacques Iamandi (n. 1927)
Un senior pentru neliniştea noastră
Paul Caravia (1927-2002)
Cruciadă împotriva uitării
Demostene Andronescu (n. 1927)
Demostene Andronescu
sau vocaţia mărturisirii
Paul Barbăneagră (1929-2009)
Un reacţionar sui generis
Ion Piso (n. 1929)
Un epistolar paideic românesc: tenorul Ion Piso şi cîntecul vîrstelor
Marcel Petrişor (n. 1930)
Anii de mucenicie ai temniţelor comuniste
Indice de persoane
Informații preluate de pe site-ul rostonline.

Niciun comentariu: