StatCounter

vineri, 26 decembrie 2014

Apariție editorială: Irina Nastasă Matei, Laurențiu Vlad (coord.), Universitate şi politică. Evoluţii instituţionale româneşti şi trasee europene de formare intelectuală (secolele XIX-XXI)

„Volumul este structurat în jurul a 3 teme majore: Trasee europene de formare intelectuală; Evoluții politico-instituționale și efectul lor asupra vieții universitare; Universitatea și tentația politicului. Ideea principală a cărții este că „nu putem înțelege niciunul dintre procesele care traversează și structurează o societate – de la cel cultural la cel politic ori economic – fără să ținem seama de rolul Universității în producerea de cunoaștere, de expertiză, dar și în formarea unor spirite autonome, deschise”.
Volumul a fost lansat la încheierea mesei rotunde „Universitate şi politică”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice la 26 iunie 2014, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la fondarea Universităţii din Bucureşti.

În afara editorilor se mai regăsesc în sumar: Cornel Sigmirean (Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş), Elena Siupiur (Academia Română, Bucureşti), Maria Berényi (Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria – Giula), Lucian Nastasă (Academia Română, Cluj-Napoca), Levente Nagy (Universitatea ELTE – Budapesta), Mihai Teodor Nicoară (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca), Mirela Rotaru (Universitatea din Bucureşti), Teodora-Maria Daghie (Universitatea din Bucureşti), Octavian Sofronea (Universitatea din Bucureşti), Leonidas Rados (Academia Română, Iaşi), Cristina Gudin (Universitatea din Bucureşti), Claudia Udrescu (Universitatea din Bucureşti).
Detalii suplimentare pe pagina revistei TopUB, de unde am și preluat informațiile de mai sus.

Niciun comentariu: