StatCounter

vineri, 26 decembrie 2014

Apariție editorială: Ovidiu Pecican (editor), România postcomunistă: Istorie și istoriografie


Proiectul trilogiei dedicate istoriei și istoriografiei din România, menit să acopere întreaga durată a istoriei noastre contemporane (din 1918 până astăzi) se încheie cu prilejul publicării volumului de față. De astă dată explorările echipei de autori reunite în paginile cărții se dedică anilor de după căderea dictaturii personale a lui Nicolae Ceaușescu și a comunismului din Europa și din România. Suntem, altfel spus, în plină istorie recentă, chiar imediată, etapă inițiată de răsturnarea de regim politic din decembrie 1989 ale cărei procese sunt în plină desfășurare, dar care, chiar și așa, permite precizări, developări, observații referitoare la tendințe ori rezultate de etapă. Cei care semnează studiile sunt autori acreditați prin diplome academice și, uneori, prin poziții universitare ori în cercetare. Nici vârstele nu sunt doar de un fel, tinerii alăturându-se seniorilor. O seamă de colaborări au venit din străinătate.Unele considerații cu privire la discursul puterii de după 1989 și semantica lui în raport cu opoziția (Hadrian Gorun), parcursurile relațiilor externe românești față cu problematica europeană (Sabina Fati) sunt sondaje care jalonează cadrele în care ne mișcăm atât la nivel discursiv, cât și pe planul strategiilor aplicate. Istoriografia și polarizările ei recente sunt abordate în câteva chestiuni nodale: cum arată viziunea asupra trecutului a istoriei oficiale alcătuite în cel mai înalt for științific al României (Ovidiu Pecican), cum mai operează mitologia dacistă asupra minților celor mai pasionate, dar nu necesarmente și cele mai instruite (Dragoș Sdrobiș) și modul cum se elaborează reflecția asupra comunismului astăzi (Gabriel Moisa) sunt unele dintre ele. Experiența acumulată în arhivele românești de un cercetător american (Paul E. Michelson) și munca la unul dintre anuarele specializate în studiul trecutului – cel al Institutului Academiei din Cluj-Napoca – (Stelian Mândruț) se alătură plonjării în istoriografia bancară (Anca Stângaciu) și în cea economică maghiară din România (Lakatos Artur) și estimării localismului și regionalismului în istoriografia din nord-estul țării (Anca Filipovici). Dintre istoriografiile particulare, interesul a căzut, de astă dată, asupra prezenței literaturii SF în preocupările istorico-literare românești (Mariano Martín Rodríguez) și asupra generației douămiiste, cum i s-a spus, în literatura actuală (Iulian Boldea).”
Editorul volumului, Ovidiu Pecican, s-a remarcat în ultimele două decenii atât ca un prolific scriitor, preocupat, printre altele, și de teme de istorie recentă, dar și ca profesor la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Detalii despre volum pe site-ul editurii Limes.

Niciun comentariu: