StatCounter

luni, 14 decembrie 2015

Apariție editorială: Lidia Prisac, Arhitectura relațiilor interetnice în spațiul ex-sovietic: Republica Moldova (1991-2014)Lucrarea se referă la istoria recentă a Republicii Moldova şi urmăreşte dezideratul tratării teoretico-practice a problemei relaţiilor interetnice din Republica Moldova.
Noutatea cercetării rezidă în definirea conceptelor-cheie, determinarea retrospectivă a evoluţiei relaţiilor interetnice în perimetrul teritorial al Republicii Moldova, inclusiv în perioada post-modernă, stabilirea particularităţilor distinctive care au determinat dinamica acestora. La baza lucrǎrii stau principiul istorismului, prin utilizarea criteriului interpretǎrii evenimentelor, evaluarea influenţei factorilor politic, social, cultural şi economic.
Originalitatea lucrării reiese din relansarea unor subiecte de genul identităţii naţionale/etnicităţii, relaţiilor etnoculturale (majoritari/minoritari) multă vreme tabuizate ideologic. Modelul cercetării a fost conceput reieşind din perspectiva epistemologiei istoriei. 

Semnificaţia teoretică a lucrării este prezentată în argumentarea ştiinţifică, prin definirea şi abordarea în context istoric a conceptului de etnie şi conceptualizarea proceselor (relaţiilor) etnoculturale pentru spaţiul dintre Prut şi Nistru în general şi pentru Republica Moldova în particular.
Semnificaţia practică a lucrării constă în stabilirea reperelor metodologice, tratarea chintesenţei relaţional etnice din perspectiva succesivităţii fenomenelor, cauzelor şi efectelor pentru spaţiul teritorial dintre Prut şi Nistru, propunând o nouă viziune privind esenţa relaţiilor etnoculturale în Republica Moldova post-sovietică.
Lucrarea a apărut la Iași, Editura Lumen, și are 304 p.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul lucrări:


ABREVIERI...........................7

PREFAŢĂ..............................9
INTRODUCERE...........................13

CAPITOLUL I Repere conceptuale, istoriografice şi surse istorice .......21
I.1. Abordări teoretico-conceptuale ...........................21
I.2. Relaţiile interetnice din Republica Moldova în istoriografia contemporană...........................48
I.3. Surse de documentare...........................69
I.4.Concluzii...........................75

CAPITOLUL II Relaţiile interetnice în contextul luptei pentru suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova ....79
II.1. Premisele „reapariţiei” problemei interetnice la mijlocul anilor 1980....79
II.2. Mişcarea de renaştere naţională şi consecinţele ei asupra relaţiilor interetnice .....89
II.3. „Chestiunea interetnică” din RSS Moldova în contextul destrămării Uniunii Sovietice................................98
I.4. Concluzii.............................. 104

CAPITOLUL III Arhitectura relaţiilor interetnice în procesul constituirii şi evoluţiei Republicii Moldova.............................107
III.1. Politici de integrare a minorităţilor naţionale în cadrul democratizării postsovietice (1991–1992). Războiul din stânga Nistrului......107
III.2. Relaţiile interetnice de la integrare la dezintegrare teritorială (1992–1994; 1994– 1999; 1999–2003)................................ 134
III.3. Conexiuni interetnice după 2009...........................179
III.4. Relaţiile interetnice din Republica Moldova în contextul schimbărilor geopolitice regionale din 2014..... 186
III.5. Activitatea organizaţiilor etnoculturale....... 189
III.6. Concluzii........................... 208

CONCLUZII GENERALE ...........................213
BIBLIOGRAFIE ...........................219
A N E X E........................... 259
Anexa 1. Interferenţe interculturale în spaţiul actual al Republicii Moldova…………………. 259
Anexa 2. Politici de indigenizare în contextual mondializării.....259
Anexa 3. Alegerile în Sovietul Suprem al RSSM, 25 februarie 1990 .....260
Anexa 4. Rezultatele alegerilor parlamentare şi componenţa etnică din Parlamentul Republicii Moldova ............................ 260
Anexa 5. Apartenenţa etnică şi lingvistică a populaţiei din RSSM, 1989 .......262
Anexa 6. Preferinţe ale limbilor în cadrul instituţiilor de învăţământ.......263
Anexa 7. Gradul de cunoaştere a limbii române .....263
Anexa 8. Organizaţiile social-politice şi etnoculturale din Republica Moldova....... 264
Anexa 9. Problema etnolingvistică din RSS Moldovenească în imagini, 1989-1990........................... 267
Anexa 10. Secvenţe foto de la Festivalul republican al etniilor din Republica Moldova, 2008-2014........................... 269

ABSTRACTE.............................281
INDICE DE NUME................................ 285
INDICE GEOGRAFICE ...........................299
DATE DESPRE AUTOR............................303

Niciun comentariu: