StatCounter

duminică, 15 octombrie 2017

Apariţie editorială: Anatol Ţăranu, Foametea în Moldova sovietică (1946-1947). Culegere de documente

„Coordonatorul actualei culegeri și-a propus să prezinte opiniei publice documente cu un conținut relevant pentru redarea adevărului despre una dintre cele mai tragice file din istoria spațiului românesc de la Est de Prut în secolul XX. Aceasta sarcină devine și mai actuală în condițiile de azi, când sunt întreprinse tentative de a resuscita anumite stereotipuri sovietice de interpretare a istoriei, inclusiv a istoriei foametei din 1946-1947 în RSS Moldovenească.

Din multitudinea de documente de arhivă au fost selectate mărturiile despre diferitele aspecte de manifestare a foametei. Printre acestea sunt hotărâri și directive ale Sovietului Miniștrilor al URSS și CC al PC(b) din toata Uniunea, precum și ale Sovietului Miniștrilor al RSSM și ale CC al Partidului Comunist al Moldovei, ale comitetelor de partid locale, rapoarte, memorii, informații ale organelor procuraturii.
Prezintă un interes aparte documentele referitoare la participarea organelor justiției la campaniile de colectare a cerealelor, la încălcarea legalității în perioada de desfășurare a acestora. Multe documente reflectă starea de sănătate a oamenilor în condițiile foametei, arată nivelul înalt al mortalității.”
Volumul a apărut la Editura Litera. Informații preluate de pe site-ul Libris.md.

Niciun comentariu: