StatCounter

luni, 16 decembrie 2013

Apariție editorială: Mihai Croitor, La București s-a scris „Sciziune”. Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești din iunie 1960

Semnalez apariția la Editura Mega din Cluj a volumului semnat de Mihai Croitor, «La București s-a scris „Sciziune”. Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești din iunie 1960».
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului:

Notă asupra ediției 9
Nori negri pe cerul socialist: preliminariile Consfătuirii de la București 11
DOCUMENT 1 - 21 iunie 1960, Moscova. Nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice adresată comitetelor centrale ale partidelor comuniste din statele
socialiste, referitoare la divergențele ideologice sovieto-chineze 27
DOCUMENT 2 - 24 iunie 1960, București. Stenograma consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste şi muncitoreşti din ţările socialiste, referitoare la divergențele ideologice sovieto-chineze (fragment) 66
DOCUMENT 3 - 25 iunie 1960, București. Stenograma consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste şi muncitoreşti, referitoare la divergențele ideologice sovieto-chineze (fragment) 170
DOCUMENT 4 - 26 iunie 1960, București. Stenograma consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste şi muncitoreşti din ţările socialiste, referitoare la poziția delegației chineze față de semnarea comunicatului întâlnirii 231
DOCUMENT 5 - 26 iunie 1960, București. Stenograma consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste şi muncitoreşti, referitoare la divergențele ideologice sovieto-chineze (fragment) 237
DOCUMENT 6 - 26 iunie 1960, București. Declarația delegației Partidului Comunist Chinez, referitoare la modul în care sa desfășurat Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești, organizată între 24-26 iunie 1960 la București 307
DOCUMENT 7 - 11 iulie 1960, Praga. Poziţia Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia visavis de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București 311
DOCUMENT 8 - 19 iulie 1960, Sofia. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților bulgare visavis de nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 21 iunie 1960 și de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București 317
DOCUMENT 9 - 2 august 1960, București. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților române visavis de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București 321
DOCUMENT 10 - 13 august 1960, Moscova. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților sovietice vis-a-vis de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București 335
DOCUMENT 11 - 27 august 1960, Tirana. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania adresată Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților din Albania vis-a-vis de dezbaterile ideologice survenite pe parcursul Consfătuirii de la București, din iunie 1960…. 342
DOCUMENT 12 - 2 septembrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, referitoare la acceptul părții chineze a propunerii sovietice cu privire la organizarea unor convorbiri bilaterale 347
DOCUMENT 13 - 6 septembrie 1960, Berlinul de Est. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților estgermane visavis de nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 21 iunie 1960 și de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București 349
DOCUMENT 14 - 10 septembrie 1960, Beijing. Răspunsul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez la nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 21 iunie 1960 364
DOCUMENT 15 - 14 septembrie 1960, Varșovia. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, referitoare la poziția autorităților poloneze visavis de nota informativă a Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din 21 iunie 1960 și de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, prezenți la Consfătuirea de la București 439
DOCUMENT 16 - 18 septembrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, referitoare la poziția autorităților chineze visavis de scrisoarea CC al PMR din 2 august 1960 444
DOCUMENT 17 - 23 septembrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, referitoare la poziția autorităților chineze visavis de scrisoarea CC al PMSU din 8 septembrie 1960 448
DOCUMENT 18 - 26 septembrie 1960, Ulaanbaatar. Poziţia Comitetului Central al Partidului Popular  Revoluţionar Mongol visavis de nota informativă sovietică din 21 iunie 1960, de declaraţia delegaţiei Partidului Comunist Chinez, diseminată la 26 iunie 1960 în rândul reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste prezenți la Consfătuirea de la București, precum și visavis de răspunsul Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez la nota informativă sovietică din 21 iunie 1960 451
DOCUMENT 19 - 7 octombrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, referitoare la poziția autorităților chineze visavis de scrisoarea CC al PMUP din 14 septembrie 1960 459
DOCUMENT 20 - 24 octombrie 1960, Beijing. Scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez adresată Comitetului Central al Partidului Popular Revoluţionar Mongol, referitoare la poziția autorităților chineze visavis de scrisoarea CC al PPRM din 26 septembrie 1960 462
Abrevieri 465
Volumul poate fi comandat de la Editura Mega.

Niciun comentariu: