StatCounter

luni, 16 decembrie 2013

Apariție editorială: Sanda Borșa, Colectivizarea agriculturii în fosta Regiune Administrativă Cluj (1949-1962)

Semnalez apariția la Editura Mega din Cluj a volumului semnat de Sanda Borșa, Colectivizarea agriculturii în fosta Regiune Administrativă Cluj (1949-1962).
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului:


Introducere 9
Capitolul 1
Mecanismele legislative ale colectivizării agriculturii in Romania
(19491962) 15
1.1 Regimul comunist şi dimensiunea politică a problemei agrare 15
1.1.1 Dezbateri pe marginea proiectelor de reformă agrară 15
1.1.2 Reforma agrară 18
1.1.3 Legislaţia începuturilor administrative ale colectivizării (1946–1948) 20
1.2 Impunerea structurilor colectiviste în lumea satului: mecanismele
legislative ale subordonării lumii rurale (1949–1952) 27
1.2.1 Debutul colectivizării: Plenara din 3–5 martie 1949 27
1.2.2 Introducerea conceptului de „chiabur” 31
1.2.3 Fixarea cadrului legislativ şi constituirea primelor gospodării agricole
colective (1949) 35
1.2.4 Intensificarea ritmului colectivizării (1950–1952) 39
1.3 Stagnare şi reformare în procesul de colectivizare (1953–1958) 58
1.3.1 Refluxul colectivizării (1953–1955) 58
1.3.2 Congresul al II-lea al PMR (23–28 decembrie 1955) şi intenţia de
accelerare a colectivizării 79
1.3.3 Pregătirea instrumentelor legale necesare asaltului final asupra ţărănimii
(1957–1958) 87
1.4 Etapa finală a procesului colectivizării (1959–1962) 95
1.4.1 Asaltul final asupra lumii rurale (1959–1961) 95
1.4.2 Încheierea colectivizării 101
Capitolul 2
Regimul comunist şi strategiile de colectivizare a agriculturii in fosta
regiune administrativă Cluj 104
2.1 Strategia „frontului naţional”. Cronica unui eşec 104
2.2 Strategii instituţionale şi modalităţi de constrângere în adoptarea
modelului sovietic al colectivizării agriculturii pe teritoriul regiunii Cluj 108
2.2.1. Transplantarea şi implementarea structurilor instituţionale în procesul
de colectivizare 108
2.2.2. Modalităţi de constrângere în impunerea modelului sovietic 122
2.3 Tipuri de propagandă utilizate în procesul de colectivizare a
agriculturii în regiunea Cluj 130
2.3.1. Propaganda prin viu grai 130
2.3.2. Propaganda scrisă 136
2.3.3. Propaganda vizuală 142
Capitolul 3
Centruperiferie: colectivizarea agriculturii in raioanele fostei
regiuni administrative Cluj (19491962) 147
3.1 Dinamica procesului de colectivizare a agriculturii în regiunea Cluj 147
3.2 Raionul Aiud 157
3.3 Raionul Beclean 182
3.4 Raionul Bistriţa 196
3.5 Raionul Câmpeni 210
3.6 Raionul Cluj 219
3.7 Raionul Dej 237
3.8 Raionul Gherla 253
3.9 Raionul Huedin 268
3.10 Raionul Jibou 283
3.11 Raionul Luduş 297
3.12 Raionul Năsăud 310
3.13 Raionul Sărmaş 320
3.14 Raionul Turda 332
3.15 Raionul Zalău 345
Concluzii 357
Bibliografie 361
Listă de abrevieri 369
Volumul poate fi comandat de la editura Mega.

Niciun comentariu: