StatCounter

luni, 8 decembrie 2014

Apariție editorială: Constantin Iordachi, Alin Ciupală (coord.), Studii de istorie socială. Noi perspective (Supliment I 2014 ale revistei Archiva Moldaviae)

A apărut Constantin Iordachi, Alin Ciupală (coord.), Studii de istorie socială. Noi perspective (Supliment I 2014 ale revistei Archiva Moldaviae), sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR). Volumul are 170 p.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul.


Abrevieri 13
Introducere editorială (Constantin IORDACHI) ……17
Constantin IORDACHI, Reconceptualizarea socialului: spre o nouă istorie socio-culturală în Europa Central-Răsăriteană……23
Teodora Daniela SECHEL, Practici medicale şi instituţionale de combatere a epidemiilor în Ungaria, Transilvania şi Banat, 1770-1850……57
Ştefania COSTACHE, Afaceri private, cârmuire imperială şi modernizare: un proiect de reformă la frontiera dunăreană ruso-otomană, 1800-1817……77
Ramona CARAMELEA, Spaţiu fizic şi spaţiu social: arhitectura şcolară în România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea……97
Silviu HARITON, Asumarea politicilor sociale de către stat în România. Cazul invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război (IOVR) după Primul Război Mondial……115
Corina DOBOŞ, Medicalizarea domeniului dreptului penal în România interbelică……141
Lista autorilor……167

Contents
Abbreviations……13
Editorial Introduction (Constantin IORDACHI) ……17
Constantin IORDACHI, Reconceptualizing the Social: Toward a New Socio-Cultual History in East-Central Europe……23
Daniela Teodora SECHEL, Medical and Institutional Practices to Combat Epidemics in Hungary, Transylvania and Banat, 1770-1850……57
Ştefania COSTACHE, Private Business, Imperial Rule and Modernization: A Draft Project of Reform on the Russian-Ottoman Danubian Frontier, 1800-1817……77
Ramona CARAMELEA, Physical Space and Social Space: School Architecture in Romania, in the Second Half of the Nineteenth Century……97
Silviu HARITON, The Beginnings of State Social Policies in Romania? The Case of Invalids, Orphans, and War Widows after World War I……115
Corina DOBOŞ, The Medicalization of the Penal System in Interwar Romania……141
List of Authors……167

Niciun comentariu: