StatCounter

vineri, 12 iunie 2015

Apariție editorială: Alina Hurubean (coord.), Statutul femeii în România comunistă. Politici publice și viață privată

„Condiția femeii și configurația relațiilor de gen în comunism reprezintă punctul de plecare al redefinirii acestora pe parcursul tranziției postcomuniste, al celor douăzeci și cinci de ani, care s-au derulat deja, dar și al anilor care vor urma. Fie că avem o percepție directă asupra comunismului, ca experiență trăită, fie că avem o reprezentare mediată de lecturi și povestiri de viață, spiritul acelei epoci este încă prezent în mentalul colectiv și ghidează opțiuni personale și practici sociale. De aceea, am considerat necesar să contribuim prin acest volum la procesul de conștientizare și de extindere a orizontului cunoașterii asupra statutului femeii și a dinamicii relațiilor de gen în spațiul românesc, privite la intersecția condiționărilor istoriei de ieri, de astăzi și de mâine. Textele reunite în cuprinsul acestei cărți îmbogățesc cercetările tematice asupra comunismului românesc prin conexiunea, încă insuficient valorificată în literatura de specialitate, între perspectiva macrosocială/macropolitică și perspectiva istoriei orale și a vieții private.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului:

- Emanciparea femeii și egalitatea de gen în România comunistă - distorsiuni și efecte perverse
- Căsătoria, familia și politica demografică represivă a regimului Ceaușescu
- Identitatea discursiv-narativă a femeii între comunism și postcomunism: presa scrisă, istoria orală și imaginarul social”
Informații preluate de pe site-ul editurii Institutul European.

Niciun comentariu: