StatCounter

vineri, 12 iunie 2015

Apariție editorială: Mioara Anton, Bogdan Crețu, Daniel Șandru (coord.), Cuvintele puterii. Literatură, intelectuali și ideologie în România comunistă

„Volumul Cuvintele puterii. Literatură, intelectuali și ideologie în România comunistă își propune să analizeze, dintr-o perspectivă interdisciplinară, modul în care spațiul intelectual românesc a fost invadat, în perioada 1947-1989, de factorul ideologic, în condițiile instaurării, dezvoltării și consolidării regimului totalitar comunist. Coordonatorii își propun să reunească, în paginile volumului, cel puțin trei perspective de analiză. Prima este cea istorică, scopul fiind configurarea cadrului de evoluție a raporturilor dintre manifestarea tendințelor hegemonice ale aparatului ideologic comunist și creația intelectuală, ceea ce implică încercarea de identificare a etapelor acestui proces, a expresiilor de manifestare a ideologicului în spațiul cultural, precum și a diferitelor forme de rezistență intelectuală față de intruziunea politicului. Cea de-a doua dimensiune este înscrisă pe linia teoriei și criticii literare, având drept obiectiv evidențierea manierei în care reprezentanții câmpului literar și-au asumat sau, dimpotrivă, s-au opus fascinației exercitate de «religia politică» a comunismului. A treia dimensiune este proprie domeniului științelor sociale și politice, urmărind trasarea unor repere conceptuale și empirice relative la variatele expresii discursive pe care spațiul intelectual în perioada comunistă fie le-a subsumat cadrului ideologic specific regimului totalitar, fie le-a respins, uneori doar într-o manieră subversivă.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului:

- Constrângeri și privilegii. Metamorfozele lumii literare în scrisorile către putere (Mioara Anton)
- Un traseu complicat: între înalta birocrație culturală și lumea literară. Două studii de caz: Ion Ianoși și Paul Cornea (Cristian Vasile)
- Un caz tragic: G. Călinescu (Bogdan Crețu)
- Arhitecții utopiei: Eugen Barbu și Facerea lumii (Angelo Mitchievici)
- Peer Review. O evaluare nu doar academică din anii 1980 (Mihai Dinu Gheorghiu)
- Puterea cuvintelor: despre relația intelectualilor cu ideologia, de la comunism la postcomunism (Daniel Șandru)”
Informații preluate de pe site-ul editurii Institutul European.

Niciun comentariu: