StatCounter

vineri, 20 decembrie 2013

Apariție editorială: „Dystopia. Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes”, vol. I, nr. 1-2/2012

A apărut la editura Cartier din Chișinău vol I (nr. 1-2/2012) din revista „Dystopia. Journal of Totalitarian Ideologies and Regimes”, editată de Centrul pentru Studiul Totalitarismului, din cadrul Facultății de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Republica Moldova.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul acesteia:
Contents/Cuprins
Cuvânt înainte......9
Foreword......13
Articles/Articole...... 17
1 Mihai A. PANU, Extreme-right organizations in interwar Romania: the Iron Guard /Organizaţii ale extremei drepte în România interbelică: Garda de Fier......17
2 Nicolae TODERAȘ, The distinctiveness of the institutionalization and reinforcement of the Soviet
model of higher education in the interwar period / Specificitatea instituţionalizării şi impunerii modelului sovietic în învăţământul superior în perioada interbelică...... 28
3 Bogdan-Alexandru SCHIPOR, Pierderile teritoriale româneşti din 1940: o perspectivă britanică / Romanian territorial losses in 1940: a British perspective...... 49
4 Petru NEGURĂ, Elena POSTICĂ, Forme de rezistenţă a populaţiei civile faţă de autorităţile sovietice în RSS Moldovenească (1940-1956) / Forms of civilian resistance to the Soviet authorities in the Moldavian Soviet Socialist Republic (1940-1956) ......59
5 Igor CAȘU, Political repressions in Moldavian SSR after 1956: towards a typology based on KGB files / Represiuni politice în RSS Moldovenească după 1956: spre o tipologie bazată pe dosare personale de la KGB......89
6 Александр СТЫКАЛИН, ‘Героизм венгерский заслуживает преклонения...’: Венгерские события 1956 г. в откликах двух российских ученых / „Eroismul maghiar merită plecăciuni...”: Evenimentele din Ungaria din 1956 văzute de către doi cercetători ruşi......128
7 Каори КИМУРА, Венгерско-югославские отношения в 1945–1948 гг. От примирения к новому конфликту / Hungarian-Yugoslav relations in 1945-1948: from reconciliation to the new conflict...... 147
8 Valeriu ANTONOVICI, Patriotic education - Totalitarianism vs. National Identity / Educaţie patriotică: Totalitarism vs. Identitate Naţională...... 158
9 Alina PAVELESCU, Discours nationaliste et légitimation politique. La récupération de l’extrême
droite d’entre-deux-guerres dans la Roumanie de Ceauşescu / Discurs naţionalist şi legitimare politică. Recuperarea extremei drepte interbelice în România ceauşistă...... 177
10 Руслан ШЕВЧЕНКО, Молдова между 17 апреля 1990 и 28 мая 1991 гг.: на переломе двух эпох / Moldova între 17 aprilie 1990 şi 28 mai 1990: la răscrucea a două epoci...... 201
11 Раса ЧЕПАЙТЕНЕ, Проблемы интерпретации «спорной» памяти в посткоммунистических странах / Interpretări cu privire la moştenirea şi memoria perioadei sovietice pe baza exemplului unor state postcomuniste......243
12 Evelina TVERDOHLEB, The Ideology of the Market Economy and Its Impact on Former
Communist Countries / Ideologia economiei de piaţă şi impactul său asupra fostelor state comuniste...... 257

II Debates/ Dezbateri...... 277
1 Igor CAȘU, Was the Soviet Union an Empire? A view from Chişinău / A fost oare Uniunea Sovietică un imperiu? O privire din Chişinău...... 277
2 Руслан ШЕВЧЕНКО, Загадки кадровой политики в МССР в 1980-е годы: как состоялась
карьера Владимира Воронина? / Enigme ale politicii de cadre în RSSM în anii 1980: cine l-a promovat pe Vladimir Voronin? ......291

III Totalitarian societies in fiction / Societățile totalitare în opere de ficțiune......304
1 Cosmin Sebastian CERCEL, Unseen Faces of Law: Abortion and Politics of the Body in ‘4 months, 3 weeks and 2 days’ / Feţele nevăzute ale legii: avortul şi politicile corpului în filmul lui Critian Mungiu „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”......304
2 Tetyana DZYADEVYCH, Child’s Death as a Tool: Pioneer-Heroes in the Soviet Education System / Moartea copilului ca instrument: eroi pioneri în sistemul educațional sovietic......316

IV Notes from current research projects / Schițe din cercetări în desfășurare......324
1 Daniel BOBOC, L’état d’esprit des habitants de la Résidence Royale de la Région Prut en 1939-1940 / Starea de spirit a locuitorilor din Ţinutul Prut, 1939-1940......32
2 Liliana COROBCA, Censorship institution under the Communist regime in Romania / Consideraţii despre instituţia cenzurii în România comunistă...... 330
3 Andrei ȚĂRANU, Moarte şi Libertate în Totalitarism / Death and Freedom under Totalitarianism......335

V Oral History / Istorie orală......338
1 Elena ŞIŞCANU, Interviuri cu persoane deportate din fosta RSS Moldovenească (I) / Interviews with deported persons from the former Moldavian SSR (I)...... 338

VI Archival documents / Documente de arhivă inedite...... 350
1 Igor CAȘU, Politica de cadre şi naţional-comunismul în RSS Moldovenească: cazul lui Leonid Matei Cemortan (1967) / Cadres’ policy and national-communism in the Moldavian SSR: the case of Leonid Matei Cemortan (1967) ......350

VII Book Reviews / Recenzii......373
1 Andrei CUȘCO, Francine Hirsch, Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union, Ithaca and London: Cornell University Press, 2005, XVIII + 367 p. ......373
2 Iulian GHERCĂ, Costin Feneșan, Sub steag străin: Comuniştii şi Partidul Comunist din România în arhiva Kominternului, 1919-1924, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2011, 1095 p. ......378
3 Adrian VIȚALARU, Armin Heinen, România, Holocaustul şi logica violenţei [Romania, the Holocaust and the Logic of Violence], translated by Ioana Rostoş, preface by Alexandru-Florin Platon, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2011, 237 p. ......382
4 Alexandru Leșanu, Alexei Yurchak, Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last  Soviet Generation, Princeton University Press, 2005, 352 p. ...... 384
5 Marina FABIAN, Евфросиния Керсновская, Сколько стоит человек, Москва: РОССПЭН, 2006 ......386
6 Lilia CRUDU, Марк Меерович, Наказание жилищем: Жилищная политика в СССР как средство управления людьми (1917-1937 гг.), Москва: РОССПЭН, 2008, 304 c. ...... 388
7 Mark SANDLE, Kevin McDermott and Matthew Stibbe (eds.), Stalinist Terror in Eastern Europe: Elite Purges and Mass Repression (Manchester and New York: Manchester University Press, 2010) p. 235 + xv ...... 390
8 Sergiu MUSTAŢĂ, Vladimir Tismăneanu, Despre 1989: naufragiul Utopiei, Bucureşti, Humanitas, 2009, 240 p. ......394
9 Vitalie SPRÎNCEANĂ, Пасат Валериу, „Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие. Сборник документов” (Москва: РОССПЭН, 2009-2010), т. 1-2. ......402
10 Igor NICULCEA, Забытый агрессор: Румынская оккупации Молдавии и Транснистрии.
/ Сост. А.Р. Дюков. - Москва: Фонд «Историческая память», 2010. - 168 с. ......404
11 Tatiana SÎRBU, Achim Viorel, ‘Tentativa romilor din România de a obţine statutul de minoritate naţională în anii 1948-1949’ în revista trimestrială Etudes Tsiganes, nr. 38, 2009, p. 62-82. ......410
12 Valeriu TUREA, Ellen W. Sapega, Consensus and debate in Salazar’s Portugal: Visual and Literary Negotiations of the National Text, 1933-1948, Pennsylvania: Pennsylvania University Press, 2008, p. 168 + x ...... 413
13 Diana CAȘU, Graţian Cormoş, Romanian Women in communist prisons 1945-1989 [Femeia în infernul concentraţionar din România 1945-1989], Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, 194 p. ......416
14 Dan-Tudor IONESCU, Alin Mureşan, Piteşti: Cronica unei Sinucideri Asistate [Piteşti: The Chronicle of an Assisted Suicide], 2nd Edition, Bucureşti, Iaşi, Polirom, 2010 (1st ed. 2007), 256 p. ......418
15 Catherine DURANDIN, Petru Negură, Ni héros, ni traîtres. Les écrivains moldaves face au pouvoir soviétique sous Staline, Paris, L’Harmattan, 2009, 420 p. ...... 421
16 Virgil PÂSLARIUC, Juliette Cadiot, Le laboratoire imperial. Russie - URSS (1870-1940), CNRS Editions, Paris, 2007, 272 p. ......424
17 Alexandru ROITMAN, Carol Iancu, Alexandru Şafran şi Şoahul neterminat în România. Culegere de documente (1940-1944), Bucureşti, Hasefer, 2010, 576 p. ...... 427
List of Contributors ...... 429
Informații preluate de pe site-ul Editurii Cartier.

Niciun comentariu: