StatCounter

vineri, 20 decembrie 2013

Call for Papers: Archiva Moldaviae, volumele V/2013 și VI/2014Archiva Moldaviae, revistă publicate sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR), lansează Call for Papers pentru volumele V/2013 și VI/2014. Deadline: 15 mai 2014
Archiva Moldoviae publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc.


Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei (dar și în anexa care însoțește acest mesaj) se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.
Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică amoldaviae@yahoo.com sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia Archiva Moldaviae.
*
Archiva Moldoviae publishes historical studies, documents, works in sciences auxiliary to the historical field (paleography, diplomacy, genealogical studies, heraldry, sigillography), descriptions of archival fonds and collections held by public institutions or private persons, archival studies, history of archives, restitution (introducing materials produced by historians or archivists that were not published during the authors’ lifetime), debates (discussions, polemics, according to academic rules), reviews and bibliographic notes, exhibitions, and etc. Articles can be submitted in Romanian or other languages of international currency (English, French, German). A peer-review system will be used to select articles for publication. The editors’ rules regarding publication in this journal can be found in Romanian and English at the end of each issue, as well as in the annexed attached to this document.
Materials can be sent electronically at amoldaviae@yahoo.com or mailed to: Str. Nicolae Gane, Nr. 25, Corp C, Ap. 18, 700110, Iaşi, jud. Iaşi, România, indicating Archiva Moldoviae in the headline.
Deadline: May 15, 2014.

Niciun comentariu: