StatCounter

luni, 30 august 2010

Lansare de carte: Răscumpărarea memoriei. Cultul penticostal în perioada comunistă


Marţi, 7 septembrie 2010 ora 17, la sediul IICCMER din Str. Alecu Russo 13-19, etaj V, ap. 11, se va lansa volumul Răscumpărarea memoriei. Cultul penticostal în perioada comunistă, Editura Succeed Publishing, Medgidia, 2010. Autorul, Vasilică Croitor, este pastor penticostal.
Mai multe detalii despre carte se pot găsi pe blogul acesteia: http://rascumparareamemoriei.wordpress.com/ sau pe site-ul editurii: http://www.succeed.ro/shop-online/noutati/rascumpararea-memoriei-cultul-penticostal-an-perioada-comunista-de-vasilica-croitor/

O posibilă temniţă a Securităţi din Caransebeş descoperită din întâmplare

O posibilă temniţă care se presupune că ar fi aparţinut fostei Securităţi din Caransebeş a fost descoperită din întâmplare.

Comunism, anticomunism şi postcomunism la Râmnicu Sărat - reprezentări artistice

Am făcut câteva poze în Râmnicu Sărat cu monumente care au legătură directă cu regimul comunist, în sensul în care au fost ridicate în acea pereioadă (cum e cazul celui în cinstea lt. col. Buzăianu), sau în ultimii ani, pentru victimele comunismului şi în special pentru cei care au fost închişi sau au murit în penitenciarul din localitate.


Grupul statuar Descifrarea „tainei 
Loc: Parcul Municipal (în faţa Primăriei)
Un ansamblu compus din 7 elemente care reprezintă bărbatul, femeia şi copilul în momentul rugăciunii. Autorul lucrării, Alexandru Ştefan Balazs, a încercat să redea şi suferinţa celor întemniţaţi în fosta închisoare comunistă de la Râmnicu Sărat.
Ansamblul cuprinde o poartă, simbolizând atât „poarta Raiului” cât şi „poarta Râmnicului”, o cruce şi 7 statui, toate din lemn şi a fost vernisat în 16 August 2010.
 
Troiţă ridicată în cinstea lui Ion Mihalache
Loc: în zona pietonală din centrul nou al oraşului
Textul de pe acesta este următorul: „Ion Mihalache 1882-1963 ridicată în memoria celpr care au căzut victime comunismului în penitenciarul din Râmnicu Sărat martiri ai neamului românesc Teodor Poxin, Ion Lugojanu, Constantin Hagea, Aurel Dobrescu, Ovidiu Borcea, Cristea Valentin, Jan Arnăutu, preotul Mihai Palica, Alex[andru] Pogoneanu, G[ener]al Dobre Gheorghe, Pantazi C[onstan]tin şi mulţi alţii.


Monumentul ridicat în cinstea locotenentului-colonel Buzoianu Ioan
Loc: Parcul Municipal (în faţa Primăriei)
Textul de pe acesta este următorul: „Lt. colonel BUZOIANU IOAN c[oman]d[an]t Reg[imentul] 2 Inf[anterie] din Divizia TUDOR VLADIMIRESCU „DEBREŢIN” decorată cu ordinul „DRAPELUL ROŞU” căzut eroic la datorie în ziua de 28 Sept[embrie] 1944 în lupta contra fascismului pentru o Românie liberă, independentă şi democrată. Ofiţerii şi ostaşii Reg[imentului] 2 Inf[anterie] T[udor] V[ladimirescu] drept recunoştinţă şi veşnică amintire eroicului lor comandant. Ridicat prin sprijinul binevoitor al al Comunităţii de Avere Grănicereşti Caransebeş”


Monumentul ridicat în cinstea martirilor râmniceni ai Revoluţiei din decembrie 1989
Loc: Parcul Municipal (în faţa Primăriei)
Textul de pe acesta este următorul: „VIE RECUNOŞTINŢĂ MARTIRILOR RÂMNICENI AI REVOLUŢIEI 22 DECEMBRIE 1989. Apostoiu. C. Corneliu, Ciocârlan Şt. Romeo-Marian, Dan V. Costel-Gigel, Dascălu T. Costel, Florian Gr. Iulian, Fifere. P. Ionel, Munteanu M. Mircea-Ştefan”
 

Troiţă în cinstea foştilor deţinuţi politici decedaţi în penitenciarul comunist de la Râmnicu Sărat
Loc: cimitirul oraşului.
Un ansamblu compus din o cruce mare şi una mică. Pe crucea mare este inscripţionat textul: „Iartă-i Doamne că nu ştiu ce fac”. Pe crucea mică este textul: „Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate”.

Cimitirul ostaşilor sovietici
Loc: cimitirul oraşului.
Pe obelisc este inscripţionat următorul text: „GLORIE ETERNĂ OSTAŞILOR SOVIETICI CĂZUŢI ÎN LUPTA PENTRU LIBERTATEA (sic!) ŞI INDEPENDENŢA (sic!).” „ВEЧНЯ ПАMЯTЬ COBETSKИM BOИHAM ПABШИМ B БOPЬБE ЗA CBOБOДY И HEЗABИCИMOCTЬ”