StatCounter

miercuri, 27 decembrie 2017

Apariție editorială: Corneliu Pintilescu (ed.), In honorem Vasile Ciobanu: Studii privind minoritatea germană din România în secolul XX / In Honorem Vasile Ciobanu: Studien über die Rumäniendeutschen im 20. Jahrhundert

A apărut la Editura Honterus din Sibiu volumul Corneliu Pintilescu (ed.), In honorem Vasile Ciobanu: Studii privind minoritatea germană din România în secolul XX / In Honorem Vasile Ciobanu: Studien über die Rumäniendeutschen im 20. Jahrhundert.
Volumul, dedicat profesorului Vasile Ciobanu la împlinirea vârstei de 70 de ani, conține studii în limbile română și germană.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul.