StatCounter

luni, 17 februarie 2014

Summer School in Helsinki: Politics of Nations in Contemporary Europe


Dates: August 5 to 21, 2014
Prices: 490 EUR Read more
Credits: 6 ECTS
Coordinator: Dr. Ov Cristian Norocel, cristian.norocel(at)helsinki.fi.
This course on the politics of nation in contemporary Europe offers an in-depth review of the main research traditions and approaches in the study of nationalism and shows the ways they can be applied in concrete case studies. The lectures cover a broad range of themes and geographical areas, demonstrating how nationalism affects both international politics and people’s everyday lives in different corners of Europe, such as:
- How does nationalism impact on processes of European integration?
- What is the relation between immigration, cultural diversity, and European neo-nationalism/populist radical right?
- Why should nationalistic rhetoric that seems blatant to outsiders be acceptable within a particular national context?
- Why should the relocation of a historical artefact spark violent riots?
- How can nation-states manage national pluralism within their borders?

Apariție editorială: Florian Banu (editor), „Şi nu ne duce pe noi în ispită…” România şi „războaiele minţii”: manipulare, propagandă şi dezinformare (1978-1989)

„În încercarea de a desluşi căile de atac şi contra-atac utilizate în confruntarea desfă­şu­rată între 1978-1989 în plan propagandistic între România şi alte entităţi statale, ne-am îndreptat cercetările spre arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Se­cu­rităţii şi către fondurile gestionate de Arhivele Naţionale ale României. Docu­men­tele incluse în volum provin din fondurile Documentar şi S.I.E., respectiv din fondurile C.C. al P.C.R. – Cancelarie, Secţia Propagandă şi Agitaţie, Secţia Relaţii Externe şi fondul Anneli Ute Gabanyi.
În general, redactarea documentelor a respectat textul original. Am efectuat, acolo unde a fost strict necesar, doar acele modificări impuse de normele ortografice actuale, fără a mai evidenţia acest lucru. Pentru „parfumul epocii”, în documente au fost păs­trate şi o serie de inadvertenţe gramaticale sau formulări inedite, acestea fiind marcate cu sic!. Diversele rezoluţii şi adnotări existente pe unele dintre documente au fost re­date între paranteze pătrate, cu litere italice.
Florian Banu