StatCounter

marți, 17 septembrie 2013

Apariție editorială: Marcel Dumitru Ciucă (editor), Guvernarea Constantin Sănătescu. Stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri. Vol. I (august - noiembrie 1944)


„Corpusul de documente ale istoriei române contemporane, intitulat Stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri, inițiat de prof. Marcel-Dumitru Ciucă, din care au apărut 11 volume dedicate guvernării mareșalului Ion Antonescu, se continuă cu guvernarea generalului Constantin Sănătescu, ce va cuprinde două volume.
Cititorul are, astfel, posibilitatea să completeze și să compare informațiile istorice oferite de Jurnalul generalului Sănătescu cu cele aflate din stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri, în mod direct, fără intervenția sau interpretarea cuiva.

Apariție editorială: Marcel Dumitru Ciucă (editor), Guvernarea Constantin Sănătescu. Stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri. vol. II (20 octombrie - 29 noiembrie 1944)

„Volumul al doilea al lucrării Stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri. Guvernarea Constantin Sănătescu cuprinde stenogramele de la sfârșitul primei guvernări a generalului C. Sănătescu, începând cu acea vineri, 20 octombrie 1944, și continuă cu stenogramele ședințelor celei de-a doua guvernări, care s-a desfășurat între 4 noiembrie și 2 decembrie 1944. Ultima stenogramă din volum este, însă, din 29 noiembrie 1944.