StatCounter

vineri, 11 decembrie 2020

Apariție editorială: Cornel Jurju, Doina Cornea: dincolo de zid. Individualitate, autenticitate şi opoziţie în comunism (ediţia a II-a, revizuită, cu un cuvânt înainte de Ruxandra Cesereanu)

„Cartea gândită şi concretizată de Cornel Jurju o înfățişează multifațetat pe doamna Doina Cornea: ca om, femeie, mamă, soție, bunică; apoi ca personaj istoric şi etic; ca actant civic şi protestatar; ca mărturisitor şi raisonneur al vremurilor. Este o carte gândită asemenea unui confesional multidisciplinar (cu varii insighturi), de aici valoarea sa dialogală şi oralitatea care alcătuiesc un testimoniu şi un argument pentru un model moral. O carte cu multe teme şi subteme şi reacții, un text ramificat despre neuitare. A nu o uita pe Doina Cornea înseamnă a cunoaşte istoria recentă a României.”

Ruxandra Cesereanu

Apariție editorială, Radu Preda, Ion Vicovan (eds.), Martiriu și memorie din România comunistă. Acta Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae” 2017

 
„Problematica vieții religioase în perioada totalitară, prețul foarte mare plătit pentru supraviețuirea instituțională și pildele de mărturie, dar și cele de lașitate sau duplicitate, nenumăratele forme de rezistență, multe neștiute, sau de compromis salvator, necompromițător – toate acestea, la trei decenii de la recîștigarea libertății, ne chestionează imperativ pentru un răspuns.

Apariție editorială, Arthur Suciu, Drumul către viața privată. Interpretări ale discursului politic postcomunist

    „Drumul către viața privată. Interpretări ale discursului politic postcomunist atestă dispariția liberalismului în România postcomunistă. Deși trecerea de la comunism la democrația liberală a fost obiectivul principal al tranziției, realizarea lui a fost sabotată de mișcări politice neocomuniste sau neoliberale. Lucrarea cuprinde o succesiune de interpretări ale discursului politic postcomunist, concentrându-se asupra perioadei cuprinse între 2004 și 2016. Analizele au un nivel de generalitate variabil, de la analize contextuale până la incursiuni în istoria modernă a României, și au în vedere în mod special două teme: aderarea României la Uniunea Europeană și relația dintre câmpul politic și cel intelectual. 

joi, 10 decembrie 2020

Apariție editorială: Banu Rădulescu, Autoportret. Poezii

 

Personalitate culturală împiedicată în anii comunismului să-și afirme valoarea, prin cenzură, constrângere, arestare și represiune, Banu Rădulescu a fost cunoscut mai degrabă ca autor de nuvele și romane, și mai puțin ca poet. După 1990, consecvent ideilor sale anticomuniste și de promovare a libertății de expresie a fondat Memoria - revista gândirii arestate și Fundația Culturală Memoria.

Volumul de față reunește pentru prima dată toate poeziile sale (unele scrise în anii de detenție) și reprezintă un omagiu la 22 de ani de când a plecat din această lume și la 30 de ani de la apariția primului număr din Memoria - revista gândirii arestate. 

Apariție editorială: Oana Purice, Jurnale și memorii în România comunistă


   „Jurnale și memorii în România comunistă discută literatura autobiografică publicată de scriitori români între 1945 și 1989. La o primă vedere, s-ar spune că, într-o perioadă în care discursul la persoana întâi era destinat mai degrabă instituțiilor cu funcții de control, cărțile memorialistice ar fi dispărut din planurile editurilor.