StatCounter

miercuri, 12 februarie 2014

Apariție editorială: Marcela Sălăgean, Transilvania în jocul de interese al marilor puteri (1940-1947)


„Valorificând o diversitate de surse: documente, lucrări generale și speciale, studii și articole publicate în țară sau străinătate – volumul de față are ca obiect analiza procesului decizional al marilor puteri privind chestiunea Transilvaniei în perioada 1940–1947, [...] doreşte să ofere o perspectivă istorică pentru înţelegerea evenimentelor şi deciziilor care au avut în centrul lor problema Transilvaniei, subiect care, pe întregul parcurs al primei jumătăți a secolului al XX-lea, s-a aflat în atenția autorităților și a opiniei publice din România și Ungaria, dar și a marilor puteri ale vremii, a reținut atenția politicienilor, dar și pe aceea a experților în domeniul relațiilor internaționale, dreptului internațional, istoriei, geografiei, economiei, etnologiei, fiecare dintre aceștia elaborând scenarii și propunând soluții în dorința de a înlătura un posibil factor de tensiune regională”. (Autoarea)
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul cărții.

Apariție editorială: Lucian Nastasă, Dragoș Sdrobiș (eds), Politici culturale și modele intelectuale în România„Studiile din acest volum încearcă să surprindă amplitudinea anumitor modele sociale și să releve impactul politicilor culturale în România modernă. Dacă unele dintre acestea se axează pe evidențierea unor clivaje – etnice, politice sau sociale – inerente promovării sociale, altele încearcă să surprindă dezvoltarea sferei de acțiune a politicilor culturale, într‑o Românie care încerca din mers să învețe și să producă modernitatea. Autorii studiilor de față sunt convinși că părăsirea certitudinilor moștenite reprezintă cheia cultivării spiritului critic, care să ajute, la rându-i, la articularea unor interogații relative la relația dintre elite, societate și istorie”. (Dragoș Sdrobiș)
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului.


Apariție editorială: Gabriel Moisa, Clio în zodia ideologizării. Interferenţe politico-istoriografice în România comunistă


„Prezentul volum face o analiză transversală asupra raportului dintre ideologie şi istorie de-a lungul unei jumătăţi de secol românesc aflat sub Cortina de Fier, cu un plus de accent pe intervalul 1965–1989, anii în care la conducerea Partidului Comunist Român s-a aflat Nicolae Ceauşescu. Am extins cercetarea pe întreaga perioadă comunistă pentru a determina mai uşor evoluţia scrisului istoric, ingerinţa directivei politice, dar mai ales pentru a urmări continuităţile şi discontinuităţile istoriografice de la o etapă la alta, în funcţie de imperativele momentului, generate de necesităţile regimului. Investigaţia noastră îşi propune să discute raportul dintre politică şi istorie începând încă de la instaurarea guvernului marionetă Groza, deci implicit a regimului comunist, încheiat cu evenimentele din decembrie 1989, să explice histopolitografia comunismului românesc, locul scrisului istoric în politică precum şi mai ales al politicii în istoriografie”. (Autorul)
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul cărții.

Apariție editorială: Alexandru Purcăruș: Tovarășul de luptă, Caragiale. Aniversarea lui nenea Iancu din 1952

„Lucrarea este scrisă într-un stil accesibil şi agreabil. Autorul, istoric de profesie, face apel la izvoarele istorice, la document. Cartea conţine un amplu studiu dedicat modului în care au înţeles comuniştii să-l celebreze pe nenea Iancu, în 1952 şi în 1962 (când se împlinea o jumătate de veac de la trecerea în eternitate a marelui scriitor). Atmosfera epocii este redată în amănunt, insistându-se asupra luptei pentru putere din interiorul partidului (în 1952, Gheorghiu-Dej a reuşit să îndepărteze grupul Vasile Luca, Ana Pauker, Teohari Georgescu de pe scena politică) şi asupra condiţiilor sociale (în acelaşi an a fost impusă o reformă monetară care a împins populaţia la lipsuri teribile). Poate cele mai interesante pagini se referă la măsura în care era cunoscut şi citit Caragiale de către cei din elita conducătoare a vremii.
Anexele conţin documente inedite din Arhivele Naţionale, articole din „Scânteia” şi fragmente din studiile şi conferinţele închinate lui Caragiale în 1952 (semnează, între alţii, George Călinescu, Camil Petrescu, Cezar Petrescu, Mihai Beniuc, Zaharia Stancu şi Radu Beligan).”
Volumul a apărut la Editura Nomina.
Informații preluate din Ziarul Financiar /Ziarul de duminică, unde cei interesați pot găsi un articol mai amplu.