StatCounter

sâmbătă, 22 noiembrie 2014

Apariție editorială: Dumitru-Cătălin Rogojanu, Imaginea torţionarului comunist reflectată în memorialistica universului concentraţionar românesc (1947-1989)„Cercetarea de faţă urmăreşte să reconstituie profilul torţionarului comunist român bazându-se în principal pe lucrările memorialistice despre spaţiul concentraţionar, dar şi pe surse de arhivă sau alte cărţi, studii şi articole din ţară şi străinătate. Demersul nostru ştiinţific a plecat de la premisa oferirii unui cadrul conceptual, analitic şi interpretativ asupra problematicii torţionarismului, urmărind câteva direcţii ce au fost tratate din alte perspective de investigare, sau cu alt instrumentar bibliografic de către istoricii şi cercetătorii români.