StatCounter

luni, 4 ianuarie 2016

Apariție editorială: Felician Velimirovici, Istorie și istorici în România comunistă (1948-1989)

„Felician Velimirovici a scris o remarcabilă carte, bazată pe teza sa de doctorat, despre dinamica și funcțiile istoriografiei comuniste din România, de la debutul marcat de primitivele dogme ale stalinismului târziu la îmbrățișarea unei perspective populist‑etnocentrice în care miturile extremei drepte interbelice se contopeau cu obsesiile unui leninism rezidual. Am citit manuscrisul cu maxim interes și recomand cartea cu căldură tuturor celor care sunt interesați de motivațiile luptelor intestine din cadrul disciplinei istorice în anii României comunizate. […]
Informată, documentată și solidă teoretic, cartea lui Felician Velimirovici explorează cu obiectivitate manipulările și instrumentalizările disciplinelor istorice în numele principiului niciodată abandonat al partinității, al dreptului «forței politice conducătoare» de a trasa obiectivele «frontului istoric» în funcție de propriile sale obiective”. (Vladimir Tismăneanu, în „Prefață”)
Informații preluate de pe site-ul editurii Mega, unde cei interesați pot găsi mai multe detalii.

Apariție editorială: : Editori: Veronica Nanu, Dumitru Dobre (editori), Au ales libertatea


„Lucrarea de faţă are la bază Buletinele editate de Ministerul Afacerilor Interne din RP Română şi ordinul nr. 2539 din 21 martie 1960 al ministrului afacerilor interne din acea perioadă, Alexandru Drăghici.
Prin ordinul menţionat, 7.643 de persoane au fost date în urmărire pe ţară fiind considerate ca trădătoare. Pentru fiecare persoană în parte s-au comunicat următoarele date de identificare: data şi locul naşterii; părinţii; studiile; ocupaţia; ultimul domiciliu; rudele; condiţiile în care a părăsit ţara şi destinaţia; numărul dosarului de urmărire pe ţară sau al dosarului de urmărire informativă şi unde se află în evidenţă; fotografia.


Apariție editorială: Anna Wittmann, Coşmar în Balcani. Un sas transilvănean în cel de-al Doilea Război Mondial. După relatările lui Friedrich (Fred) Umbrich


„Anna Wittmann prezintă cu mult curaj incredibila poveste a supravieţuirii lui Fred Umbrich, o supravieţuire aproape imposibilă.
Povestea lui Fred începe cu tinereţea senină a eroului, petrecută într-un sat săsesc din Transilvania între cele două mari războaie ale secolului trecut. Izbucnirea războiului pornit de Hitler transformă pentru totdeauna patria lui Fred, iar pe acesta îl aruncă în mijlocul unui adevărat coşmar: războiul din Balcani.
Puţini cititori cunosc amănunte despre complicatul teatru de război balcanic, şi încă şi mai puţini vor fi citit relatări despre perioada ocupaţiei germane în Iugoslavia făcute din perspectiva unui tânăr soldat combatant.


New book: Csaba Békés, László Borhi, Peter Ruggenthaler, Ottmar Traşcă (eds.), Soviet Occupation of Romania, Hungary, and Austria 1944/45–1948/49


„This book compares the various aspects – political, military economic – of Soviet occupation in Austria, Hungary and Romania. Using documents found in Austrian, Hungarian, Romanian and Russian archives the authors argue that the nature of Soviet foreign policy has been misunderstood. Existing literature has focused on the Soviet foreign policy from a political perspective; when and why Stalin made the decision to introduce Bolshevik political systems in the Soviet sphere of influence. This book will show that the Soviet conquest of East-Central Europe had an imperial dimension as well and allowed the Soviet Union to use the territory it occupied as military and economic space. The final dimension of the book details the tragically human experiences of Soviet occupation: atrocities, rape, plundering and deportations.

Apariție editorială: Ion Xenofontov, Complexul monahal Japca. Istorie și spiritualitate


„Cercetarea realizată de Ion Xenofontov privind istoria complexului monahal Japca (Republica Moldova) este una cu vădite intenţii monografice şi cu nemărturisite proiecţii exhaustive. Structura tematică, sursele, articulaţia istoriografică pe care această carte doreşte să o fixeze asupra subiectului sunt suficiente argumente pentru ca cercetarea dată să rămână şi să definitiveze un efort istoriografic colectiv, început cu aproape două secole în urmă. În egală măsură cartea de faţă întregeşte seria de monografii dedicată mănăstirilor după 2000, precum: Căpriana, Hâncu, Bocancea.”
Volumul a apărut la Editura Lumen din Iași.

Apariție editorială: Sorin Bocancea, Doru Tompea, Două decenii de comunism în Iașul universitar

„Cei doi protagoniști ai acestui volum refac istoria de viață a Profesorului Tompea și în acest fel permit cititorilor să descopere Iașul universitar din perioada ultimilor 20 de ani de comunism din România, decenii care au marcat în mod decisiv societatea românească. Cei care vor citi acest volum, și sper să fie în număr cât mai mare și cât mai tineri, vor avea prilejul să afle modul în care era organizată comunitatea universitară în acele vremuri, care erau structurile de relaționare și centrele de putere, dar vor găsi detalii interesante legate de viața studențească din acea perioadă. Este un volum-document de care avem cu toții nevoie, fie pentru a rememora acele vremuri, fie pentru a căuta sensuri și înțelesuri unor vremuri pe care le-am trăit prea puțin, fie pentru a afla detaliile unei lumi pe care am avut șansa să nu o cunoaștem.”
Informații preluate de pe site-ul Editurii Institutul European, unde cei interesați pot găsi mai multe detalii.