StatCounter

luni, 16 iunie 2014

Apariție editorială: Joachim Von Puttkamer, Stefan Sienerth, Ulrich A. Wien (ed.): Die Securitate in Siebenbürgen [Securitatea în Transilvania]. (Siebenbürgisches Archiv 43) Köln, Weimar, Wien: Boehlau. 2014. 432 p.

„Volumul cuprinde lucrări prezentate în cadrul conferinţei organizate de către Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde/Societatea de Studii Transilvane în cooperare cu Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) [Institutul pentru Cultura şi Istoria Germană din Sud-Estul Europei] la Universitatea Friedrich Schiller din Jena, în septembrie 2010. Denominatorul comun tematic al majorităţii lucrărilor reprezintă activitatea Securităţii în Transilvania şi minorităţile din România (în special cea germană şi cea maghiară), studiile de caz axându-se pe tematici precum viaţa bisericească, viaţa culturală, monitorizarea intelectualilor etc., dar apar şi două studii care prelucrează materiale ale fostei Poliţie Secrete din RDG.”
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului.

Apariție editorială: Katalog. Bücher der Rumäniendeutschen - Rumäniendeutsche Bücher. 1990-2014. [Cărţi ale germanilor din România, cărţi germane din România, 1990-2014]. Echo der Vortragsreihe, (Sonderbeilagen), nr. 88/aprilie, 2014. 386 p.

„A devenit o tradiţie ca an de an, în cadrul «Zilelor Literaturii Germane la Reşiţa» (anul acesta, între 11 şi 13 aprilie s-a desfăşurat în capitala Banatului Montan cea de a XXIV-a ediţie) eveniment unic în arealul românesc, să apară câte o ediţie specială a revistei Echo der Vortragsreihe («Ecoul Asociaţiei»), dedicată cărţilor de limba germană din România. Ediţia specială nr. 88, cu titlul Cărţi ale germanilor din România, cărţi germane din România, 1990-2014, care în anul acesta a apărut cu nu mai puţin de 386 de pagini, cuprinzând 1.971 de titluri de cărţi, este unica întreprindere de acest gen din România şi pune în evidenţă cărţile care au ca autori germani sau sunt cu conţinut despre minoritatea germană din România, apărute după evenimentele din decembrie 1989.
Cărţile cuprinse în catalog sunt în primul rând de literatură, iar în bună parte sunt şi cărţi de referinţă despre istoria şi prezentul etniei germane de pe teritoriul actual al României. Totodată se găsesc şi multe titluri cu caracter ştiinţific care pot face obiectul unor documentări şi cercetări viitoare.
Cărţile evidenţiate în catalog se găsesc spre lecturare sau cercetare la Biblioteca Germană «Alexander Tietz» din municipiul Reşiţa. În marea lor majoritate, cărţile sunt donaţii ale unor instituţii din ţară şi de peste hotare, edituri, case de creaţie şi documentare.
Apărut în luna aprilie 2014, acest catalog a fost pus la dispoziţia bibliotecilor şi institutelor de cercetare din ţară şi de peste hotare, care au ca scop studiul minorităţii germane din România.”
Informații preluate din Buletinul ISPMN.