StatCounter

vineri, 12 iunie 2015

International Conference: Linking Past, Present and Future: The 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991), Bucharest, June 17-19, 2015

Society for Romanian Studies together with Faculty of Political Science at the University of Bucharest, National School for Political Science and Public Administration and with others partners (one of these are The Institute for the Investigation of the communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile) organize between June 17-19, 2015 in Bucharest international conference “Linking Past, Present and Future: The 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991)”.
For the program of the event please click here.

Apariție editorială: Alina Hurubean (coord.), Statutul femeii în România comunistă. Politici publice și viață privată

„Condiția femeii și configurația relațiilor de gen în comunism reprezintă punctul de plecare al redefinirii acestora pe parcursul tranziției postcomuniste, al celor douăzeci și cinci de ani, care s-au derulat deja, dar și al anilor care vor urma. Fie că avem o percepție directă asupra comunismului, ca experiență trăită, fie că avem o reprezentare mediată de lecturi și povestiri de viață, spiritul acelei epoci este încă prezent în mentalul colectiv și ghidează opțiuni personale și practici sociale. De aceea, am considerat necesar să contribuim prin acest volum la procesul de conștientizare și de extindere a orizontului cunoașterii asupra statutului femeii și a dinamicii relațiilor de gen în spațiul românesc, privite la intersecția condiționărilor istoriei de ieri, de astăzi și de mâine. Textele reunite în cuprinsul acestei cărți îmbogățesc cercetările tematice asupra comunismului românesc prin conexiunea, încă insuficient valorificată în literatura de specialitate, între perspectiva macrosocială/macropolitică și perspectiva istoriei orale și a vieții private.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului:

Apariție editorială: Mioara Anton, Bogdan Crețu, Daniel Șandru (coord.), Cuvintele puterii. Literatură, intelectuali și ideologie în România comunistă

„Volumul Cuvintele puterii. Literatură, intelectuali și ideologie în România comunistă își propune să analizeze, dintr-o perspectivă interdisciplinară, modul în care spațiul intelectual românesc a fost invadat, în perioada 1947-1989, de factorul ideologic, în condițiile instaurării, dezvoltării și consolidării regimului totalitar comunist. Coordonatorii își propun să reunească, în paginile volumului, cel puțin trei perspective de analiză. Prima este cea istorică, scopul fiind configurarea cadrului de evoluție a raporturilor dintre manifestarea tendințelor hegemonice ale aparatului ideologic comunist și creația intelectuală, ceea ce implică încercarea de identificare a etapelor acestui proces, a expresiilor de manifestare a ideologicului în spațiul cultural, precum și a diferitelor forme de rezistență intelectuală față de intruziunea politicului. Cea de-a doua dimensiune este înscrisă pe linia teoriei și criticii literare, având drept obiectiv evidențierea manierei în care reprezentanții câmpului literar și-au asumat sau, dimpotrivă, s-au opus fascinației exercitate de «religia politică» a comunismului. A treia dimensiune este proprie domeniului științelor sociale și politice, urmărind trasarea unor repere conceptuale și empirice relative la variatele expresii discursive pe care spațiul intelectual în perioada comunistă fie le-a subsumat cadrului ideologic specific regimului totalitar, fie le-a respins, uneori doar într-o manieră subversivă.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul volumului:

Apariție editorială: Dan Dănilă, Frontieriştii

„O emoţionantă evocare a vremurilor în care cetăţenii României erau obligaţi să caute libertatea cu riscul vieţii. O povestire adevărată, pe cât de dureroasă, pe atât de plină de speranţă, scrisă pe un ton alert, cu umor şi duioşie, cartea întregeşte fresca unor ani prea repede uitaţi. O recomandare suplimentară către cititorii tineri care, citind-o, vor putea evalua nu numai perioada istorică prin care au trecut părinţii şi bunicii lor, ci şi bucuria de a trăi în vremuri în care libertatea este un drept câştigat.”

Apariție editorială: Sorin Aparaschivei, Spionajul american în România. 1944-1948

„A fost sau nu a fost spionaj american în România? Este o întrebare grea. Evenimentele, documentele şi mărturiile perioadei indică fără dubii faptul că România se află printre ţările de origine ale Războiului Rece, devenind un spaţiu de confruntare informativă între lagărul comunist şi blocul lumii libere. Astfel, Serviciul Informativ American a urmărit şi a punctat la toate problemele care au interesat securitatea naţională a SUA în regiune.”
Informații preluate de pe site-ul Libris.ro.