StatCounter

vineri, 20 februarie 2015

Apariție editorială: Игор КАШУ (Составитель), У истоков советизации Бессарабии. Выявление „классового врага”, конфискация имущества и трудовая мобилизация, 1940-1941 гг. / Igor Cașu (editor), La originile sovietizării Basarabiei. Identificarea „dușmanului de clasă”, confiscări de proprietăţi şi mobilizări la muncă, 1940-1941

La editura Cartier din Chișinău a apărut volumul La originile sovietizării Basarabiei. Identificarea „dușmanului de clasă”, confiscări de proprietăţi şi mobilizări la muncă, 1940-1941. Acesta cuprinde 147 de documente care provin din patru arhive din Chișinău: Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica Moldova (fosta arhivă a Institutului Istoriei Partidului de pe lângă Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei); Arhiva Națională a Republicii Moldova (fosta arhivă de Stat a RSS Moldovenești); arhivele sau depozitele a două ministere din epoca sovietică, cea a poliției politice sovietice din RSSM, numită în funcție de perioadă OGPU-NKVD-NKGB-MGBKGB - astăzi păstrate de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, respectiv și a poliției civile sovietice (Miliția) din RSSM, astăzi Ministerul de Interne al Republicii Moldova.
Cuprinsul și introducerea sunt în limbile rusă, engleză, română. Documentele sunt în limba rusă. Volumul are indice de nume și note explicative.

EHPS-Net International Summer School in Historical Demography - Introductory CourseThird edition of the Summer School, 24-31 May 2015, at the Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania.
The third edition of the Summer School in Historical Demography will take place at the Centre for Population Studies in Cluj-Napoca, Romania, between 24 and 31 May 2015. The course is organised by the EHPS-Net and Babes-Bolyai University and is addressed to PhD students, post-doctoral researchers and young researchers focused on historical demography and/or family history. The deadline for the application submission is 1 April 2015.
The participants will be assessed at the end of the course and will receive graduation certificates.
For more information please consult the leaflet.

Apariție editorială: Miron Constantinescu. O biografie de Ștefan Bosomitu

Sociolog marxist, figură centrală a nomenclaturii roşii în primul deceniu de după instaurarea Republicii Populare, Miron Constantinescu este una dintre figurile importante ale epopeii comunismului românesc. Cu toate că nu a avut anvergura politică a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Anei Pauker sau a lui Nicolae Ceauşescu, Miron Constantinescu rămâne un personaj care apare, cu încăpăţânare parcă, în multe momente-cheie care au marcat istoria partidului comunist. Drept pentru care, istoria vieţii sale merită a fi cunoscută.
Puteţi afla mai multe despre destinul lui Miron Constantinescu şi despre secretele lumii închise a nomenclaturii comuniste chiar de la autor, urmărind emisiunea difuzată la Adevărul LIVE disponibilă aici.
Volumul poate fi achiziţionat online aici.
Informații preluate de pe site-ul IICCMER, care a și susținut publicarea volumului.

Conferință: Amintiri şi reflecţii despre stânga politică postbelică. Ion Iliescu în dialog cu Adrian Cioroianu

Luni, 23 februarie, ora 17, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti va avea loc conferinţa „Amintiri şi reflecţii despre stânga politică postbelică. Ion Iliescu în dialog cu Adrian Cioroianu”.
Evenimentul este organizat de Asociaţia Română de Istorie Socială, în cadrul Serilor de istorie socială.
Accesul este rezervat studenţilor Universităţii din Bucureşti şi invitaţilor Asociaţiei Române de Istorie Socială.

Apariție editorială: Lavinia Betea, Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Țiu, Der weite Weg ins Ungewisse. Die Deportation der Deutschen aus Rumänien in die Sowjetunion


A apărut versiunea în limba germană a cărții semnate de Lavinia Betea, Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Țiu, Lungul drum spre nicăieri. Germanii din România deportați în URSS, Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012. Traducerea a fost realizată de Asociația Șvabilor Bănățeni din München.
În limba germană cartea are titlul: Der weite Weg ins Ungewisse. Die Deportation der Deutschen aus Rumänien in die Sowjetunion, München, Banater Bibliothek 13 Herausgegeben von der Landsmannschaft der Banater Schwaben e. V., 2015.
Versiunea în limba germană poate fi citită de cei interesați aici.