StatCounter

luni, 22 octombrie 2012

Luminiţa Dumănescu, Familia românească în comunism


Lucrarea este rezultatul unui proiect postdoctoral desfăşurat de autoare la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în perioada septembrie 2010 - august 2012, sub coordonarea profesorilor Traian Rotariu şi Ioan Bolovan
Având la bază mărturiile epocii, surse de natură sociologică, istorică, dar şi produsele istoriografice dedicate subiectului, lucrarea îşi propune să încerce o conturare a istoriei familiei româneşti în comunism.
Subiectul este unul extrem de delicat şi în această perioadă pot fi identificate multe din tarele societăţii actuale. Practic, în anii socialismului au fost minate bazele familiei tradiţionale în România, fenomenele de industrializare şi urbanizare care au definit, printre altele, procesul de comunizare, creând contextul necesar pentru ruperea cadrelor familiei tradiţionale şi naşterea unor noi tipuri familiale. Urbanizarea masivă, industrializarea abruptă şi educaţia de masă sunt cele trei principale cauze pe care autoarea le identifică drept generatoare ale noilor raporturi în cadrul familiei româneşti în perioada 1945-1989. Desigur, acestora li se adaugă multe altele care, în funcţie de context, au dat substanţă şi au particularizat diversele etape care au umplut cele aproape cinci secole de comunism românesc.
Cartea se adresează deopotrivă comunităţii ştiinţifice şi publicului larg. Oricine este interesat de o istorie a familiei în comunism „aşa cum a fost”, fără tuşuri dominante de alb sau negru, poate găsi o serie de răspunsuri în această carte.  Evident, o mie de alte posibile ipoteze, explicaţii şi răspunsuri vor fi rămas pe dinafară!
Cartea a apărut la Editura Presa Universitară Clujeană, cu sprijinul AFCN.
Pentru cei interesaţi redau mai jos cuprinsul acesteia.