StatCounter

miercuri, 24 iulie 2013

Apariție editorială: Magda Cârneci, Artele plastice în România 1945-1989. Cu o addenda 1990-2010. Ediția a II a revăzută, adăugită și ilustrată

După instaurarea regimului comunist, evoluția artei românești a început să difere semnificativ de cea a artei din țările rămase în afara blocului totalitar. Pornind de la premisa că această evoluție a fost determinată de reguli socioculturale specifice, Magda Cârneci analizează raportul dintre sfera puterii și sfera artistică de-a lungul întregii perioade comuniste, propunând o viziune sintetică, în care istoria artei se îmbină cu politologia și sociologia. În completarea acestei analize, addenda schițează evoluția artelor plastice după decembrie 1989, când România intră într-o nouă „eră estetică”. Volumul ne oferă o istorie a tendințelor stilistice și a personalităților artistice, dar și o altfel de lectură a artei românești moderne, bazată pe noi unghiuri de interpretare și ilustrată cu reproduceri ale unor opere reprezentative pentru perioada respectivă.

Call for papers: Conferinţa Naţională a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Ediţia a III-a „Manifestaţii anticomuniste în Europa Centrală şi de Est”, 6-8 noiembrie 2013, Bucureşti

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc organizează în perioada 6-8 noiembrie 2013, la Bucureşti, Conferinţa Naţională „Manifestaţii anticomuniste în Europa Centrală şi de Est”.
Scopul conferinţei este de a analiza rolul manifestaţiilor de masă în amendarea practicilor de tip totalitar. În acelaşi timp, conferinţa urmăreşte evidenţierea dinamicii regimurilor comuniste în raport cu coagularea forţelor antitotalitare.
Pe 8 noiembrie 1945, manifestaţia publică pentru susţinerea Majestăţii Sale Regelui Mihai I avea să se transforme rapid într-o manifestaţie anticomunistă, la care s-au alăturat elevi, studenţi, profesori, ingineri, clerici, care au scandat lozinci împotriva puterii comuniste instalate la 6 martie 1945. Drept urmare, un număr considerabil de participanţi au devenit ţinte ale regimului comunist.

Call for Contributions: Re-thinking the Central and Eastern Europe Totalitarianisms: Challenges, Entanglements and Reassessments. 2nd Annual Interdisciplinary Conference on Totalitarianism for PhD Students, October 17-18, 2013 - Sibiu (Romania)The 2nd Annual Interdisciplinary Conference on Totalitarianism for PhD Students – “Re-thinking the Central and Eastern Europe Totalitarianisms: Challenges, Entanglements and Reassessments” is a forum for the presentation of the PhD students’ research results in the fields of history, political sciences, sociology, arts, literature, etc.
The conference encourages an international and cross-disciplinary exchange between PhD students engaged in research on Central and East-European totalitarianisms, the history of communism and post-communism, Holocaust studies. The goal of the conference is to support networking and collaboration between PhD students who work on specific topics related to the aforementioned research themes.