StatCounter

miercuri, 5 septembrie 2012

IICCMER lansează un program de burse pentru tinerii doctoranzi


Începând cu anul universitar 2012-2013, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) lansează programul de burse doctorale, scopul fiind stimularea cercetării ştiinţifice riguroase asupra perioadei regimului comunist din România. IICCMER va pune la dispoziţia tinerilor doctoranzi un număr de cinci burse în valoare netă de 1.500 lei pe lună, acordate pe durata unui an universitar (9 luni).
Condiţii de eligibilitate
Sunt eligibili pentru bursele doctorale ale IICCMER candidaţii în vîrstă de cel mult 35 de ani la momentul aplicării, înscrişi la doctorat în anul universitar 2012-2013, în cadrul unei universităţi acreditate din România. Nu sunt eligibili angajaţii IICCMER. Selecţia proiectelor va fi realizată de un juriu alcătuit din personalităţi ale lumii academice româneşti şi internaţionale, format prin decizia preşedintelui executiv al IICCMER.
Tema tezelor de doctorat propuse de către candidaţi trebuie să se încadreze următoarelor direcţii de cercetare pe care IICCMER le dezvoltă sau le va dezvolta în perioada următoare:
1.       Bursa „Elisabeta Rizea”: Mecanismul sistemului represiv comunist şi mişcarea de rezistenţă;
2.       Bursa „Regele Mihai I”: Modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea regimului comunist,
3.       Bursa „Monica Lovinescu”: Fenomenul exilului românesc, politica externă a României în timpul regimului comunist;
4.       Bursa „Corneliu Coposu”: Viaţa cotidiană în timpul regimului comunist din România;
5.       Bursa „Doina Cornea”: Retorica şi propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public precum literatura, cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica.
    Informaţii preluate de pe site-ul IICCMER, de unde cei interesaţi pot obţine mai multe detalii.

Ion Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Polirom, 2012Titlul volumului trimite, pe lângă opţiunea comunistă din tinereţe, la apartenenţa multiplă a autorului (evreu maghiar, vorbitor şi de germană şi rusă, dar care s-a afirmat profesind şi scriind în limba română) şi la sinuozităţile politicii secolului trecut. Printre numeroasele jurnale, un exerciţiu de onestitate precum cel de faţă, completat cu bogate amănunte istorice, clarifică o parte din necunoscutele unui timp greu încercat.
„Util îmi pare să urmăresc pe firul vremii, cu precădere, fapte, întâmplări, situaţii şi destine. Consemnându-le, le comentez doar rareori. Evit, pe cât pot, enunţurile apodictice. Las verdictele în seama materialului probator. Orice tentativă de reconstituire mai şi selectează, completează, umple golurile memoriei. Amintirile sunt personale. N-am cum să nu fiu subiectiv. Sper totuşi ca mozaicul alcătuit să corespundă lumii pe care am cunoscut-o şi din care m-am împărtăşit.” (Ion Ianosi)
Informaţii preluate de pe site-ul editurii Polirom.

Mihaela Miroiu (coord.), Ideologii politice actuale. Semnificatii, evolutii si impact, Polirom, 2012


O remarcabilă analiză sistematică a ideologiilor politice vehiculate în prezent şi a modului în care configurează acestea eşichierul politic, volumul prezintă fiecare ideologie în parte după o primă abordare globală din perspectivă etică. Sunt avute în vedere semnificaţiile, originile şi istoria ideologiilor, evoluţia lor după 1989, precum şi mişcările şi politicile pe care le-au generat. Ideologiile şi impactul lor politic sunt discutate atât la scară mondială şi europeană, cât şi din perspectivă românească, pentru a le oferi cititorilor o imagine cât mai cuprinzatoare.
Lucrarea se adresează studenţilor de la ştiinţe politice, iar prin tematica de actualitate pe care o abordează, politologilor şi analiştilor politici, politicienilor, persoanelor implicate în mişcări civice sau chiar publicului larg interesat de subiect.
Din cuprins: Ideologii politice: o perspectivă etică • Liberalismul • Social-democraţia • Feminismul • Creştin-democraţia • Conservatorismul • Ecologismul şi ideologiile verzilor • Libertarianismul • Globalizarea şi globalismul • Multiculturalismul • Anarhismul • Populismul • Comunismul • Extrema dreapta • Fundamentalismul religios.
    Informaţii preluate de pe site-ul editurii Polirom.