StatCounter

miercuri, 5 februarie 2014

Apariție editorială: Vlad Mitric-Ciupe, Arhitecții români și detenția politică 1944-1964. Între destin concentraționar și vocație profesională


Volumul semnat de Vlad Mitric-Ciupe, Arhitecții români și detenția politică 1944-1964. Între destin concentraționar și vocație profesională, apărut sub egida Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, pornește de la o incontestabilă stare de fapt: „insuficienta (re)cunoaștere a relației arhitecților cu regimul comunist – în special în primele decenii ale acestuia.” Cu toate că au mai apărut o serie de lucrări despre arhitecți în comunism, „subiectul tragediei prin care au trecut unii membri ai breslei este doar firav atins”, după cum afirmă însuși autorul în „Argumentul” cărții.
Lucrarea are la bază lucrările generale publicate pe tema comunismului românesc, foarte multă memorialistică, documente din arhivele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România și Federației Române a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomuniști, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, dar și interviuri cu urmașii arhitecților condamnați politic și „arhivele” de familie ale acestor urmași.
Volumul detaliază și 75 de cazuri de arhitecți, în condițiile în care, la debutul cercetării se cunoșteau la nivelul breslei doar câteva nume de arhitecți întemnițați, iar în baza lucrărilor edite au fost identificate 30 de nume.
Cele 75 de cazuri sunt extrem de diverse, atât ca vârstă, gen, calificare profesională (elevi, studenți, diplomați), dar și din punct de vedere etnic (pe lângă români au fost arhitecți cu origini ungurești, evreiești, germane, italiene și aromâne).
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul lucrării:


Apariție editorială: nr. XIII al AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală


A apărut la editurile Presa Universitară Clujeană și Argonaut din Cluj-Napoca nr. XIII al AIO - Anuarul Institutului de Istorie Orală, editat de Institutul de Istorie Orală din cadrul Facultății de Istorie şi Filosofie a Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Pentru cei interesați redau mai jos cuprinsul numărului:

Call for papers: Conferința națională „Statutul femeii în România comunistă”, Iași, 8 martie 2014În 8 Martie 2014 la Iași va avea loc Conferința națională „Statutul femeii în România comunistă”, în cadrul proiectului „După 25 de ani. Comunismul în Europa de Est”, organizat de Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași, Institutul de Studiere a Ideologiilor (ISI) și Revista Polis.
Evenimentul se va desfășura la sediul Universității „Petre Andrei” din Iași, str. Ghica Voda nr. 13.
În cadrul evenimentului va fi prezentă ca și Keynote Speaker și D-na Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu.
Înscrierile se fac până la data de 27 februarie 2014, ora 16:00, pe adresa: hurubean.alina@yahoo.fr.
Pentru informații suplimentare, cei interesați pot suna la telefon: 0744 577 181.
Persoanelor din afara Iașului le va fi asigurată cazarea pentru o noapte. Întrucât locurile de cazare sunt limitate, se va aplica principiul „primul venit, primul servit”.
Lucrările prezentate în cadrul Conferinței vor fi reunite într-un volum colectiv ce va apărea în luna octombrie la Editura Institutul European Iași. Detaliile cu privire la condițiile de publicare vor fi oferite în cadrul Conferinței.
Pentru mai multe informații despre proiect, se poate accesa www.upa.ro și www.isi.com.ro.