StatCounter

marți, 13 ianuarie 2015

Apariție editorială: Claudia Tişe, Administraţie şi politică în Regiunea Autonomă Maghiară (1852-1968)

„Lucrarea vine să lămurească o serie de probleme privind pretenţiile de autonomie teritorială a etnicilor maghiari din zona Mureş, autoarea având acces, de-a lungul documentării la o serie de acte de arhive, atât în limba română, cât şi limba maghiară. În opinia Claudiei Tişe, înfiinţarea Regiunii Autonome Maghiare a fost un simplu experiment, prin care autorităţile române au căutat să rezolve problemele naţionale, implementând modelul sovietic. […] Lucrarea mai cuprinde, pe lângă capitolul privind naşterea şi sfârşitul Regiunii şi alte trei capitole în care autoarea abordează tema structurii etnice şi confesionale a zonei, tendinţele şi politicile revizioniste ale comunităţii maghiare, precum şi relaţiile româno-ungare.”
Informații preluate dintr-un articol publicat de Cristina Pușcaș în ziarul Zi de Zi Oradea & Bihor, unde cei interesați pot găsi mai multe detalii.

New book: Elena Dragomir, Cold War Perceptions. Romania’s Policy Change towards the Soviet Union, 1960-1964This book investigates Romania’s early 1960s change in policy towards the Soviet Union, focusing on two questions in particular: namely, what actually changed and why this change occurred. Drawing from recently declassified archive materials, this book utilises a perceptual approach and a paradigm which argues that post-war Romania allied not against the threat, but with the (perceived) threat – the USSR. Focusing on the proximate causes triggering this policy change, it investigates the emergence of Romania’s opposition to the USSR predominantly through two case studies – the CMEA reform process and the Sino-Soviet dispute. The book focuses on the period between 1960 and 1964, between Romania’s first categorical (albeit non-public and indirect) opposition to the USSR and the issuing of the declaration marking Romania’s first public and official (although indirect) acknowledgement of disagreements with the USSR. 

Apariție editorială: Cristian Vasile, Viaţa intelectuală şi artistică în primul deceniu al regimului Ceauşescu. 1965-1974


„Pornind cu precădere de la documentele de arhivă emise de autori­tă­ţile ideologice care au supervizat instituţiile culturale şi de artă şi unităţile de învăţământ, autorul surprinde dinamica vieţii intelectuale şi artistice în primul deceniu al regimului Nicolae Ceauşescu, mai ales în relaţie cu strategiile puterii în domeniul cultural-ideologic. Rând pe rând, sunt analizate controversele în jurul înfiinţării Muzeului Naţional de Istorie, instrumentalizarea mişcării artistice de amatori care a prece­dat fenomenul „Cântarea României“, lumea teatrului şi a literaturii, precum şi sistemul educaţional.
Informații preluate de pe site-ul editurii Humanitas, unde cei interesați pot găsi mai multe detalii.

Apariție editorială: Ruxandra Cesereanu, Panopticum. Eseu despre tortura in secolul XX, ediția a II-a revăzută


„Interzisă și condamnată în prezent, tortura a fost folosită în foarte multe țări pe tot parcursul secolului XX. Panopticum își propune să aprofundeze acest subiect, arătând dimensiunile inimaginabile pe care le poate atinge uneori cruzimea umană. Lagărele naziste, Gulagul, Dictatura Coloneilor în Grecia și a Juntelor militare în America Latină, regimurile totalitare din Africa și cele din statele islamice sunt doar câteva exemple ilustrative pentru supliciile la care omul îi poate supune pe semenii săi. De la descrierea diferitelor tehnici, a motivațiilor și a principalelor momente în care s-au petrecut acte de violență sălbatică până la portretele-robot ale torționarului și victimei, eseul de mentalitate al Ruxandrei Cesereanu ne oferă o imagine de ansamblu a fenomenului torturii, contribuind, obiectiv și rațional, la reîmprospătarea memoriei colective.
Informații preluate de pe site-ul editurii Polirom, unde cei interesați pot găsi mai multe detalii.