StatCounter

vineri, 4 ianuarie 2013

Laurenţiu Constantiniu, Ion Calafeteanu (eds), Grigore Gafencu, Jurnal, Cetatea de Scaun, 2012Prezentul volum strânge laolaltă pagini din Jurnalul lui Grigore Gafencu, publicate,  sub egida Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc, într-un prim volum de Editura Pro Historia în 2006, sub îngrijirea istoricului Laurenţiu Constantiniu, lector universitar  (acest volum cuprinde perioada iunie 1940 - 31 august 1941) şi cele publicate în anul 2009 de Editura Paideea într-un al doilea volum, îngrijit de istoricul Ion Calafeteanu, profesor universitar (acest al doilea volum cuprinde perioada ianuarie 1942 - 13 martie 1943).
Ambele volume s-au bucurat la data publicării de un „Cuvânt înainte” datorat regretatului istoric acad. Florin Constantiniu, acestea sunt reproduse în prezenta ediţie la începutul părţilor a I-a şi respectiv  a II-a.
În continuarea notelor din „Jurnalul” lui Grigore Gafencu publicate până acum, Editura Cetatea de Scaun pune la dispoziţia cititorilor în această ediţie pagini inedite din Jurnal referitoare la perioada 14 martie - 17 iulie 1943, îngrijite de prof. univ. dr. Ion Calafeteanu.

Adrian Pop, Constantin Corneanu (eds.), Prăbuşirea Imperiului Sovietic. „Lecţii” în retrospectivă, Cetatea de Scaun, 2012


   Împlinirea a două de decenii de la momentul care a marcat disoluţia imperiului sovietic a prilejuit şi în România, la fel ca peste tot în lume, o efervescenţă a manifestărilor ştiinţifice menite a-i surprinde mai bine meandrele, semnificaţiile şi urmările în plan regional şi global.
În acest context se înscrie şi desfăşurarea la 21 noiembrie 2011, la sediul Universităţii Europei de Sud-Est «Lumina» din Bucureşti, a simpozionului 20 de ani de la prăbuşirea Imperiului Sovietic - „lecţii” în retrospectivă. Organizat de Facultatea de Ştiinţe Politice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi Centrul pentru Geo­politică şi Studii de Securitate al Universităţii Europei de Sud-Est «Lumina», simpozionul a analizat finalul secolului scurt – cum a denumit istoricul britanic Eric Hobsbwam secolul XX – dintr-o perspec­tivă inter­disciplinară. Au contribuit la această abordare atât formaţia şi specia­li­zarea diversă a participanţilor la simpozion (istorici, politologi, geo­po­liticieni şi analişti ai relaţiilor internaţionale), cât şi tematica panelurilor sale.

Număr aniversar „Sfera politicii” - Comunism și postcomunism în România. Două decenii de analiză politică


A apărut numărul nr. 1 (173), ianuarie-februarie 2013, al revistei Sfera politicii. Numărul, publicat cu sprijinul IICCMER, reprezintă o retrospectivă a revistei apărute în ultimii 20 de ani, cuprinzând articole de analiză politică semnate de Louis Ulrich, Steve Sampson, Stelian Tănase, Lavinia Stan, Dan Pavel, Adrian Cioroianu, Mihai Chioveanu, Alexandru Radu. De asemenea, numărul cuprinde analize recente despre comunismul și postcomunismul românesc, precum și recenzii.
Sfera Politicii este prima revistă de știinţă și teorie politică apărută în România, după căderea comunismului. Revista apare fără întrerupere din 1992. Sfera Politicii a jucat și joacă un rol important în difuzarea principalelor teme de știinţă și teorie politică și în constituirea și dezvoltarea unei reflecţii politologice viabile în peisajul știinţific și cultural din România. Sfera Politicii pune la îndemâna cercetătorilor, a oamenilor politici și a publicului, analize, comentarii și studii de specialitate, realizate pe baza paradigmelor teoretice și metodologice ale știinţei și teoriei politice actuale. Sfera Politicii își face o misiune din contribuţia la consolidarea și dezvoltarea societăţii democratice și de piaţă în România.
 Informații preluate de pe site-ul IICCMER. Cei interesați găsesc cuprinsul revistei aici.