StatCounter

vineri, 29 aprilie 2011

Istoria dincolo de cuvinte

Istoria dincolo de cuvinte este un proiect independent, realizat în spiritul principiului „pro bono publico”, de mai mulţi oameni ce şi-au dorit să se implice în amplul şi controversatul proces de reconstrucţie a memoriei referitoare la istoria recentă a României. L-am pornit pentru a aduce o schimbare, pentru a ne da aportul la construirea unei societăţi civile mai bune prin cultură, mentalitate şi morală. Partenerii implicaţi în acest proiect sunt:
- Penitenciarul Jilava;
- Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România;
- Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”;
- Colegiul Naţional „Sfântul Sava”;
- Colegiul Naţional „Iulia Haşdeu”;
- Şcoala Centrală;
- 50mmStudios.
Proiectul constă în vizitarea fostului penitenciar comunist Jilava, cu elevi de la 4 licee din Bucureşti, însoţiţi de foşti deţinuţi politici. Deşi implică un număr mare de elevi, scopul lui nu este numai educaţia, ci şi deschiderea orizonturilor celor implicaţi către domeniul studiului istoric al comunismului în România şi în lume.
Este vorba de condamnare, dar şi de asumare. Este vorba de morală, nu de politică. Membri ai partidelor istorice, legionari, ţărani, muncitori, militari, toţi au stat demni în faţa bătăilor şi umilinţelor, în faţa foametei şi morţii. Istoria dincolo de cuvinte este un „proiect-omagiu”. Amintim demnitatea, nu vederile politice. Respectăm suferinţa, nu diferenţele.
Mai multe informaţii pe blogul proiectului: http://reconstructiamemoriei.wordpress.com/
       Imagini de la prima vizită: aici

CICCR organizează concursul „Copilărie în comunism”

Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România organizează, în colaborare cu Fundaţia Konrad Adenauer şi Fundaţia Culturală „Negru Vodă” proiectul „Copilărie în comunism”, dedicat elevilor de liceu care doresc să efectueze interviuri de istorie orală pe această temă.
Participanţii, elevi de liceu cu vârsta între 14-19 ani, trebuie să realizeze un interviu de istorie orală cu o persoană care s-a născut şi şi-a trăit copilăria în timpul regimului comunist din România.
CICCR este deschis colaborării cu cadrele didactice interesate să participe, în calitate de profesori coordonatori, la acest program. Aceştia vor primi din partea CICCR certificate care să ateste activitatea depusă în cadrul acestui program.
Cei mai buni elevi vor avea ocazia să participe la Şcoala de vară „Comunismul nu este istorie” de la Făgăraş-Sâmbăta de Sus, organizată de CICCR în colaborare cu Fundaţia Culturală „Negru Vodă”, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste „Ţara Făgăraşului” şi Fundaţia Konrad Adenauer.
Mai multe detalii aici

Stéphane Courtois: Comunism si totalitarism

   După două decenii de la căderea Zidului Berlinului, Stéphane Courtois formulează o serie de teze privitoare la originea şi evoluţia totalitarismului. În opozitie cu tezele tradiţionale ale lui Hannah Arendt şi George Mosse, care văd rădacinile totalitarismului în statul nazist şi în cel stalinist, Courtois subliniază rolul fundamental al lui Lenin şi al bolşevismului în apariţia acestui fenomen politic. Pe baza informaţiilor extrase din arhivele de la Moscova, el redefineşte rolul lui Stalin şi natura crimelor în masă comise de regimurile comuniste – aşa-numitul „genocid de clasă”, singurul fenomen care poate explica foametea din Ucraina sau asasinatele din Cambodgia. În final analizează memoria tragică a comunismului în Europa Centrala şi de Est, memoria glorioasă a comunismului în Europa Occidentală – în special în Franţa – şi memoria paradoxală a URSS-ului în Rusia lui Vladimir Putin care îl reabilitează pe Stalin. Un capitol special este dedicat dictaturii comuniste din România şi crimelor comise în numele acesteia.

’70/’80. Tinereţea noastră

Pentru cei care nu au ajuns încă să vadă expoziţia-eveniment ‘70/’80. Tinereţea noastră, aceasta mai este deschisă până la 19 iunie.
Expoziţia este realizată de Muzeul Naţional de Istorie a României în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, şi face parte dintr-un proiect mai amplu, iniţiat în anul 2009 de către CNSAS şi intitulat Tinereţea mea în comunism - între libertate şi constrângere!
Prin intermediul acestui demers, organizatorii şi-au propus să supună atenţiei o altă perspectivă de prezentare a vieţii tinerilor într-una din cele mai dure perioade ale istoriei recente, anume ultimele două decenii ale României comuniste. Se intenţionează astfel aducerea la lumină a experienţelor celor care şi-au trăit copilăria şi tinereţea în comunism, în condiţii de constrângere şi cenzură ale unei dezvoltări educaţionale şi personale profound configurate ideologic. Structurată pe trei mari capitole, expoziţia urmăreşte viaţa tinerilor între 7 ani (intrarea în rândul organizaţiei pionerilor) şi 30 de ani (ieşirea din U.T.C.) pe câteva coordinate principale: palierul ideologic, prezenţa Securităţii şi viaţa cotidiană. Dacă partea ideologică este centrată pe imagine, cea privind prezenţa Securităţii în viaţa tinerilor este axată pe documentele păstrate în arhivele CNSAS. Viaţa cotidiană este prezentată prin diverse „artefacte” care prin simpla lor prezenţă trezesc amintiri pentru cei care au trăit acea epocaă. Dorind să aibă un impact public cât mai bine reliefat, palierul ideologic este configurat pornind de la modele grafice standard din acele vremuri (colaje, desen, lozinci etc.).

joi, 28 aprilie 2011

Proiectul educaţional: Drepturile omului în istoria recentă a României

 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc lansează proiectul educaţional Drepturile Omului în Istoria Recentă a României. Programul se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 10 şi 15 ani, precum şi învăţătorilor şi profesorilor care lucrează ei. Scopul programului este formarea şi consolidarea valorilor democratice în rândul elevilor şi profesorilor, precum şi dezvoltarea unei didactici bazate pe o pedagogie a libertăţii, a educaţiei pentru diversitate, a respectului pentru drepturile omului şi a educaţiei civice.

Proiectul inculde crearea unui curriculum pentru activităţi extraşcolare şi cele de tip „şcoala după şcoală” pentru elevii de gimnaziu, publicarea unor materiale didactice pentru elevi şi profesori pe tema drepturilor omului, organizarea de cursuri de formare pentru profesori şi a unor concursuri şi campanii civice pentru elevi şi organizarea unei tabere de iarnă la finalul lui 2011.

Drepturile omului în istoria recentă a României - Cursuri de formare pentru învăţători şi profesori


 
      În perioada mai-iunie 2011, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc - în parteneriat cu Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, Fundaţia Konrad Adenauer, Asociaţia Profesorilor de Istorie din România - CLIO şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - organizează 4 cursuri de formare pentru învăţători şi profesori care predau discipline umaniste (istorie, ştiinţe socio-umane, limba română, limbi străine) pe tema Drepturile omului în istoria recentă a României. 
       Programul se adresează învăţătorilor şi profesorilor care lucrează cu copii cu vârste între 10 şi 15 ani. Scopul programului este formarea şi consolidarea valorilor democratice în rândul elevilor şi profesorilor, precum şi dezvoltarea unei didactici bazate pe o pedagogie a libertăţii, a educaţiei pentru diversitate, a respectului pentru drepturile omului şi a educaţiei civice. Cursurile se desfăşoară pe parcursul a două zile şi abordează teme precum: „Şcolarizarea emoţiilor”, „Comunism vs. Drepturile omului”, „Cetăţenia şi spiritul public”.

miercuri, 27 aprilie 2011

Program de burse doctorale pentru studierea perioadei regimului comunist în România

Programul de burse doctorale “Vlad Georgescu” al Institutului Român de Istorie Recentă, finanțat de Fundația Dinu Patriciu, urmărește stimularea cercetării știintifice riguroase și libere de partizanat politic asupra perioadei regimului comunist în România. În acest scop, IRIR pune la dispoziția tinerilor doctoranzi români un număr de cinci burse a cîte 500 de Euro pe lună, acordate pe durata unui an universitar (9 luni), cu posibilitatea prelungirii pe întreaga durată a pregătirii doctorale (cel mult 3 ani).
Condiții de eligibilitate
Sunt eligibili pentru bursele doctorale ale IRIR candidații în vîrstă de cel mult 39 de ani la momentul aplicării, cetățeni români sau moldoveni, înscriși în anul I la doctorat în anul universitar 2011 – 2012, în cadrul unei universități acreditate din România. Tema-cadru a tezelor de doctorat propuse de către candidați trebuie să fie regimul comunist și perioada comunistă din România, abordarea transdisciplinară fiind binevenită. În anumite cazuri temeinic justificate, studiul unor aspecte ale regimului comunist se poate extinde și asupra perioadei de tranziție.

Mai multe detalii dspre program găsiţi pe site-ul IRIR: http://irir.ro/wp/bursele-doctorale-irir/lang/ro/

Conferinţele „Mircea Vulcănescu” la MŢR: Experienţa convertirii. Experienţa libertăţii: cazul N. Steinhardt


Invitatul următoarei ediţii a Conferinţelor „Mircea Vulcănescu” de marţi, 3 mai 2011, ora 18:00, de la Clubul Ţăranului, va fi dr. George Ardeleanu care va vorbi despre Experienţa convertirii. Experienţa libertăţii: cazul N. Steinhardt.
 Detalii despre conferenţiar şi despre seria conferinţelor „Mircea Vulcănescu” puteţi găsi mai jos:

joi, 21 aprilie 2011

Experienţe carcerale în România comunistă, volumul V

După aproape un an, am plăcerea de a anunţa apariţia unui nou volum din seria Experienţe carcerale în România comunistă. Proiectul editorial în şase volume îşi propune să completeze imaginea sistemului penitenciar comunist românesc printr-o colecţie de interviuri cu persoane care, în majoritate, nu şi-au făcut cunoscute experienţele de detenţie până în prezent.
Volumul, al V-lea, penultimul al seriei, cuprinde 26 de interviuri realizate în următoarele judeţe: Argeş (Elena Ion Arnăuţoiu, Ion Filotei Movileanu, Maria Vasile), Călăraşi (Neculai Butnaru, Paul Negrişan, Nicolae Stamu), Dâmboviţa (Alexandru Alexandrescu, Ilie Bănculescu, Ion Tocan), Giurgiu (Ion Cioară, Mircea Gebăilă, Paul Pencea), Gorj (Andrei Balif, Vasile Brânzan, Victor Pătruţ), Prahova (Octavian Anastasescu, Tiberiu Beşchea, Constantin Rodas), Sălaj (Onisim Blaj, Kiss Kalaman, Gheorghe Pop, Ioan Puşcaş) şi Sibiu (Octavian Balaban, Ilie Berghezan, Maria Luise Roth-Höppner, Zaharia Urdea).
Foştii deţinuţi descriu propria perspectivă asupra instaurării comunismului, motivele şi metodele arestării, derularea anchetelor şi a procesului, eliberarea şi reinserţia socioprofesională. Interviurile se centrează pe anii de detenţie prin evocarea vieţii din închisoare, a alimentaţiei, a persecuţiilor, a muncii forţate şi a vieţii religioase, dar descriu şi viaţa de după eliberare („un transfer”, pentru majoritatea celor intervievaţi, dintr-o închisoare mai mică într-o închisoare mai mare, reprezentată de România comunistă).

Pentru a citi câteva fragmente din interviul cu Mircea Gebăilă (Giurgiu), click aici.
Pentru informaţii despre celelalte volume ale seriei, click aici. 
Pentru a comanda volumul click: aici.

marți, 19 aprilie 2011

The Other Romania. Cold War Broadcasting


Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc organizează un eveniment dedicat rolului „Radio Europa Liberă” în timpul Războiului Rece: The Other Romania. Cold War Broadcasting.
Cu această ocazie va avea loc o dublă lansare de carte (Cold War Broadcasting: Impact on the Soviet Union and Eastern Europe: A Collection of Studies and Documents, CEU Press, 2010; Radio Free Europe and Radio Liberty: The CIA Years and Beyond, Stanford University Press, 2010), cu participarea editorului/ autorului, dl. A. Ross Johnson, fostul director al postului de radio Europa Liberă, research fellow & adviser to the RFE/RL Archive Project at the Hoover Institution, Stanford University. 
Lansarea de carte va fi urmată de o masă rotundă la care vor participa: dl. Mihnea Berindei, cercetător CNRS şi membru al consiliului ştiinţific al IICCMER; dl. Dorin Dobrincu, director al Arhivelor Naţionale ale României şi dl. Stephen Ruken, secretar adjunct al Ambasadei SUA în România.
Evenimentul va avea loc la sediul IICCMER: Str. Alecu Russo, no. 13-19, Et. 5, ap.11, sector 2, Bucureşti, miercuri, 27 aprilie, începând cu ora 11.

Lansarea numărului 74 al revistei „MEMORIA”

Fundaţia Culturală Memoria îi invită pe cei interesaţi la lansarea revistei „MEMORIA”, numărul 74.
Evenimentul va avea loc miercuri, 27 aprilie 2011, ora 12 la Uniunea Scriitorilor (Casa Monteoru), (Sala Oglinzilor), Calea Victoriei, nr. 115
Pentru cei interesaţi, mai jos pot găsi cuprinsul revistei:

miercuri, 13 aprilie 2011

300 euro/zi de detenţie - despagubire pentru condamnaţii regimului comunist şi descendenţi

Marţi, 12 aprilie 2011, pe portalul de ştiri HotNews.ro a apărut următorul articol semnat V.M.

Comisia juridică a Senatului a dat, miercuri, cu majoritate de voturi, raport favorabil unei propuneri legislative a PNL prin care statul român despagubeşte condamnaţii regimului comunist cu 300 euro/zi de detenţie.

Potrivit Mediafax, iniţiativa formulată de un grup de deputaţi PNL stabileşte că orice persoană care a suferit condamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic este îndreptăţită la compensaţii băneşti din partea statului român.

Statul este obligat să acorde persoanelor condamnate politic în regimul comunist sau, după caz, moştenitorilor (soţi sau descendenţi până la gradul al doilea inclusiv) compensaţii băneşti pentru prejudiciile morale, constând într-o sumă egală cu echivalentul a 300 de euro pentru fiecare zi de condamnare, respectiv echivalentul a 200 euro pentru fiecare zi de măsură administrativă.

Proiectul PNL stabileşte un plafon maxim al acestor compensaţii, care nu pot depăşi 400.000 euro.
Legea urmează să fie dezbătută şi votată de plenul Senatului, care este prima Cameră sesizată.
Sursa articolului: http://www.hotnews.ro/stiri-politic-8495880-senat-300-euro-detentie-despagubire-pentru-condamnatii-regimului-comunist-descendenti.htm

Multiplă lansare de carte organizată de Editura Eikon din Cluj la Muzeul Literaturii Române

Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Editura Eikon  organizează lansarea următoarelor volume:
1. Pagini de istorie trăită – De la Diktatul de la Viena la Războiul din Răsărit de Constantin Hagea
2. Plânge Ardealul!... – Mărturii de epocă despre Dictatul de la Viena de Emil Boşca-Mălin, Corneliu Coposu, Constantin Hagea, Victor Papilian
3. Suflet ardelean – Publicistică din perioada 1936-1944 de Constantin Hagea
4. Panoramic jurnalistic – Presa de ieri şi de azi de Mircea Popa

Invitaţi la eveniment sunt: Emil Constantinescu, Victor Ciorbea, Ion Diaconescu, Gabriel Ţepelea, Andrei Dimitriu, Rodica Coposu, Mircea Popa-Zlatna, Flavia Coposu, Ana Blandiana, Romulus Rusan, Nicolae Ionescu-Galbeni, Paul Lăzărescu, Sorin Dimitriu, Liviu Hagea.
Moderator:  Mircea Popa

Evenimentul va avea loc joi, 14 aprilie 2011, ora 13.00, în Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române din Bdul Dacia nr. 12.

Pentru detalii accesati www.mnlr.ro si www.edituraeikon.ro

marți, 5 aprilie 2011

Istoriografie şi politică în estul şi vestul spaţiului românesc


 Semnalez pentru cei interesaţi existenţa pe net în format pdf. a volumului Istoriografie şi politică în estul şi vestul spaţiului românesc (coordonatori: Svetlana Suveică, Ion Eremia, Sergiu Matveev, Sorin Şipoş; cuvânt înainte de Alexandru-Florin Platon), Editura Cartdidact / Editura Universităţii din Oradea, Chişinău / Oradea, 2009.
Volumul are şi câteva studii privitoare la a doua jumătate a secolului XX şi poate fi descărcat de la adresa: http://www.sm4x.narod.ru/Istoriografie_politica_2009.pdf
iar cuprinsul în limbile română şi engleză poate fi consultat mai jos.

vineri, 1 aprilie 2011

Roman despre perioada comunistă: Vasile Radu - Felix în valea umbrei morţii


Felix în valea umbrei morţii de Vasile Radu, cea mai recentă apariţie în colecţia Autori români a editurii Vremea, este al doilea volum dintr-un şir de romane care zugrăvesc destinul unei familii traitoare în România întunecată a celei de-a doua jumătăţi a veacului XX. Primul volum din serie, Oameni fără scăpare, a apărut în anul 2010 la editura Vremea. Volumului de faţă îi va urma Raiul pe pământ.
Pentru detalii şi comenzi: http://www.edituravremea.ro/felix-in-valea-umbrei-mortii